Entries by

Motnje pri oskrbi s pitno vodo na sistemu Javorovica

Zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju Javorovica, bo danes, 21. 12. 2020, lahko prihajalo do motenj pri dobavi pitne vode. Stanje v omrežju se bo normaliziralo praviloma do večernih ur. Priporočamo vam, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe): opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave, pred izpiranjem odstranite […]

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev

Občanom Občine Kostanjevica na Krki je od začetka decembra na voljo nov zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev. Zbirni center se nahaja na platoju centralne čistilne naprave ob Krški cesti in je odprt po naslednjem urniku: ponedeljek in četrtek (marec – oktober) 12.00 – 19.00 ponedeljek in četrtek (november – februar) 12.00 – […]

Slovo Lada Smrekarja, prvega direktorja Galerije Božidar Jakac

V 93. letu starosti se je poslovil Lado Smrekar, učitelj in vsestranski kulturni delavec. Rodil se je 1. decembra 1928 v Zagorici pri Mirni. Od leta 1952 je služboval v Kostanjevici na Krki kot učitelj in dolgoletni ravnatelj osnovne šole. S svojim delovanjem je utemeljil model policentričnega kulturnega razvoja, ki je od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje postal […]

JAVNI RAZPIS za dobavitelje lokalne hrane javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja

Zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavilo javni razpis, ki je izjemna in začasna podpora namenjen kmetom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.   Javni razpis je razdeljen je na dva sklopa: ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso […]