Objavil Admin

Evrosad – obvestilo o škropljenju, 3.4.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo četrtek, 3.4.2014, med 20.00 in 4.00 uro zjutraj naslednjega dne, izvajal škropljenje. V primeru, da bo slabo vreme, se škropljenje prestavi na petek. Škropili bodo posamezne vrste, z insekticidom in fungicidom. Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah. Evrosad iz […]

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v najem

Občina Kostanjevica na Krki na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 57/08, 87/11 in 40/12-ZUJF), Zakona […]

Evrosad – obvestilo o škropljenju 31.3.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo v danes, ponedeljek, 31.3.2014, med 20.00 in 4.00 uro zjutraj naslednjega dne, izvajal škropljenje. Škropili bodo s insekticidom. Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah. Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju 26.3.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo v sredo, 26.3.2014, v dopoldanskem času izvajal škropljenje, v kolikor bo to dopuščalo vreme, sicer se bo škropljenje prestavilo na večer ali četrtek. Škropili bodo s fungicidom. Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah. Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za […]

Evrosad – obvestilo o škropljenju

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo v petek, 21.3.2014, od 5.00 ure zjutraj dalje izvajal škropljenje, v kolikor bo to dopuščalo vreme, sicer se bo škropljenje prestavilo na kasnejšo uro. Škropili bodo s fungicidom. Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah. Evrosad iz Krškega se zahvaljuje […]

Obvestilo o zapori cest

V skladu s 101. členom Zakona o cestah in dovoljenjem za zaporo ceste št. 215-1/2014-12, ki ga je dne 14.02.2014 izdala Občinska uprava Kostanjevica na Krki, vas obveščamo, da bomo, dne 02.03.2014 in 05.03.2014, izvedli popolno zaporo občinskih cest R2-419 od Zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti-Ulice talcev-Kambičevega trga-Oražneve ulice, zaradi izvedbe tradicionalne prireditve »ŠELMARIJA«. Zapora […]

Obvestilo uporabnikom vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki

Kostak d.d. obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki, da je potrebno vodo pred uporabo, zaradi obilnih padavin, preventivno prekuhavati. Obvestilo velja do preklica. Navodila o prekuhavanju vode Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj voda ostane v isti posodi v kateri smo jo prekuhali. […]