Obvestilo o zapori ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-21/2020-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Ivanše-Velike Vodenice-Veliki Ban
Odsek/potek/stacionaža: Po posameznih fazah
Trajanje zapore: 14.09.2020 do 05.10.2020
Vzrok za zaporo: Sanacija Cestišča
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: KOP Brežice d.d., Matjaž Resnik
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz

PROSTOFER, NUJNO OBVESTILO

Razmere z virusom COVID-19 se še vedno slabšajo, zato se ukrepi države vse bolj zaostrujejo in od jutri naprej velja tudi omejitev gibanja na občine. Kljub vsemu naši uporabniki še zmeraj potrebujejo nekatere nujne prevoze, zato je pomembno, da jim te tudi zagotavljamo, saj so individualni prevozi za starejše, ki sodijo med najranljivejše skupine, varnejši od javnih prevoznih sredstev.

V Zlati mreži smo se glede na celotno situacijo odločili, da brezplačne prevoze PROSTOFER še naprej izvajamo, a pod posebnimi pogoji in z določenimi omejitvami:

  • Prevozi se izvajajo samo za nujne primere (npr. do zdravnika).
  • Prevozi se opravijo samo v primeru, da je oseba popolnoma zdrava oz. brez vseh
    bolezenskih znakov.
  • Prevozi se izvajajo samo znotraj občine (v primeru, da gre za nujen prevoz zunaj občine,
    pa uporabnik potrebuje dokazilo, npr. napotnico od zdravnika).

Za ozaveščenost uporabnikov glede vseh omejitev poskrbijo že v klicnem centru, saj uporabnika ob vsakem klicu vprašajo, ali je prevoz res nujen ali pa ga je mogoče preložiti. Če se izkaže, da je prevoz nujen, pa sledijo vsi ukrepi, ki smo jih uvedli za preprečevanje širjenja okužb – torej, da v primeru slabega počutja oz. bolezenskih znakov okuženosti prevoza ne priporočamo oz. ga zavrnemo.

Upamo, da bomo tak način dela lahko ohranjali čim dlje časa, saj se zavedamo, da starejši našo pomoč potrebujejo kljub epidemiji. V primeru zapiranja javnega prometa pa bo verjetno treba začasno prekiniti tudi brezplačne prevoze PROSTOFER, a vas bomo o tem predhodno obvestili.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo: ostanite zdravi!

Miha Bogataj
Direktor Zavoda Zlata mreža

Pripeti dokumenti
Prostofer – Dopis za nadaljevanje izvajanja prevozov Prenesi

OBVESTILO OBČINE O ZAPRTJU PROSTOROV

Spoštovane občanke in občani!

Zaradi ponovne razglasitve epidemije in ob vse večjem številu okužb s koronavirusom, vas obveščamo, da ima občinska uprava spremenjen način delovanja. Prostori Občine Kostanjevica na Krki so do nadaljnjega zaprti.

Za vsa vprašanja in zadeve se poslužite možnosti kontakta po telefonu na št. 07 / 49 87 275 ali pošljite vprašanje po e-pošti na naslov: obcina@kostanjevica.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili.

V kolikor zadeve ne bomo mogli rešiti po telefonu in v nujnih primerih je možen obisk prostorov občinske uprave, vendar samo s predhodno najavo.

Za klice občanov, ki potrebujejo pomoč (oskrba na domu) in dajanje informacij občanom pa vam posredujemo telefonsko številko poveljnika CZ, Roberta Zagorca, 031 862 565 in njegov e-naslov: robert.zagorc@renault.com, ki vam je na voljo 24h/dan.

Ravno tako se lahko za pomoč, v kolikor jo potrebujete, obrnete na Rdeči križ Krško, na telefonsko št. 07 / 49 05 365 od 8.00 do 15.00 ure.

Nacionalni inštitut za javno zdravje apelira na prebivalstvo, da se obnaša samozaščitno in se izogiba prostorom z večjim tveganjem. Ukrepi veljajo do prejetja nadaljnjih navodil s strani pristojnih služb.

Prepričan sem in verjamem, da bomo zmogli tudi tokrat in bomo vsak kot posameznik, z odgovornim ravnanjem, uspeli trend naraščanja zajeziti in krivuljo obrniti v nasprotno smer.

Bodite dobro, pazite nase in drug na drugega in predvsem, ostanite zdravi.

Vaš župan,
Ladko Petretič

Pripeti dokumenti
OBVESTILO OBČINE o zaprtju prostorov oktober 2020 Prenesi

Preklic prekuhavanja in racionalne rabe pitne vode na vodovodnem sistemu Javorovica

Kostak obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da ukrep o racionalni rabi in prekuhavanja ni več potreben.

Obvestilo o zapori ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, Interventna
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban (na Vodeniški ulici)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 19.10.2020
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: KOP d.d. (podizvajalec Luštek Marko s.p.)
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz

Urnik Posavske potujoče knjižnice – postajališča Črneča vas, Dol. Prekopa, Orehovec in Oštrc

Urnik Posavske potujoče knjižnice si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Urnik Posavske potujoče knjižnice – postajališča Črneča vas, Dol. Prekopa, Orehovec in Oštrc Prenesi

Obvestilo PND za oktober 2020

Dokument si lahko prenesete na svoj računalnik s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Obvestilo PND za oktober 2020 Prenesi

Predstavitvena brošura prenovljene Garancijske sheme Posavje

Skupaj z vašo podporo smo objavili javni razpis za dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi,
  • financiranje investicij in
  • financiranje obratnih sredstev,

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije Covid-19, pospeši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske aktivnosti v regiji.

Več informacij najdete tudi na spletni strani: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html in v priloženi brošuri.

Pripeti dokumenti
Predstavitvena brošura prenovljene Garancijske sheme Posavje, 2. del Prenesi
Predstavitvena brošura prenovljene Garancijske sheme Posavje, 1. del Prenesi

Del načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Del načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki Prenesi

Evropski teden mobilnosti 2020

Za več informacij si prenesite dokument s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Evropski teden mobilnosti 2020 Prenesi