Vabljeni na dogodke v Kostanjevico na Krki

Lepo povabljeni na v Kostanjevico na Krki predpraznične prireditve:

torek, 17. december , ob 17. uri
Pravljica v Galeriji – Pravljični večer za vse generacije
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

sreda, 18. december , ob 18. uri
Pravljica v Galeriji – Pravljični večer za odrasle
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

petek, 20. december, ob 17. uri
Praznično dobrodelno druženje
Pod kostanji na tamalem plac

petek, 20. december, ob 18. uri
Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji
Lamutov likovni salon

Pripeti dokumenti
Pravljica v Galeriji Prenesi
Praznično dobrodelno druzenje Prenesi

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO in PRIJAVNI OBRAZEC – vloga za zaposlitev (višji svetovalec)

Besedilo javnega natečaja in prijavni obrazec si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Datum objave: 15.11.2019
Rok oddaje: 25.11.2019

Pripeti dokumenti
OBVESTILO o končanem natečajnem postopku Prenesi
PRIJAVNI OBRAZEC – vloga za zaposlitev (višji svetovalec) Prenesi
JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO Prenesi

Javni poziv staršem oz. zakonitim zastopnikom otrok, ki so rojeni od 1.1.2014 do 31.12.2018 in imajo stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki

Sprejeta je bila Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov. Mladoletne otroke zastopate starši oz. zakoniti zastopniki, zato vas pozivamo da izpolnite priloženi obrazec: »privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, ki jo potrebujemo za obdaritev vaših otrok z darilom Božička. V primeru, da v vrtcu ali osnovni šoli še niste oddali obrazec, vas pozivamo, da le-tega izpolnite, podpišite in pošljete na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, ali pa osebno dostavite v tajništvo občine.

Pripeti dokumenti
SOGLASJE staršev – po Zakonu o varstvu osebnih podatkov 2019 Prenesi
Javni poziv staršem Prenesi

JAVNA RAZGRNITEV MODELOV MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Cenjene občane obveščamo, da bo od 01.10.2019 do vključno 30.10.2019 na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 01.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.06.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 15.10.2019, od 10.00 – 13.00 ure v prostorih Občine Sevnica – sejna soba, Glavni trg 19a, Sevnica".

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine "Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki", ali skeniranega na elektronski naslov "obcina@kostanjevica.si", ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.
  • Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Pripeti dokumenti
OBVESTILO – javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin Prenesi