Množično testiranje v tednu od 25.1. do 29.1.2021, ZD Krško

Obveščamo vas, da bo množično testiranje s HAGT za prebivalce v naslednjem tednu potekalo:
v TOREK  26.1.2021  od 7.00-10.00 ure.
v SREDO 27.1.2021   od 7.00-10.00 ure.
v PETEK 29.1.2021    od 7.00-10.00 ure.

Testiranje bomo izvajali drive-in na parkirišču za ZD Krško, CKŽ 132c, Krško.

Vse, ki se želijo testirati s HAGT,  naj imajo s sabo kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico. Zaupati nam morajo tudi tel. številko na katero bo preko SMS sporočen rezultat testiranja.

P.S.: Ponedeljek 25.1.2021 je rezerviran za testiranje z HAGT pri zaposlenih v kritičnih infrastrukturah.

Lep pozdrav,
Tatjana Fabjančič Pavlič,
inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved,
direktorica
 
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
 
Tel.: 074880204, fax.: 074922037
e-mail: uprava@zd-krsko.si
www.zd-krsko.si

Nadaljevanje projekta MI! pod okriljem ZPTM Brežice – izredna priložnost za mlade v stoarosti od 15 do 29 let

Projekt MI! – mladinski inkubator se nadaljuje.

Preko neformalnega učenja do zaposlitve – usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve.

Mladim v starosti od 15 do 29 let nudimo možnost brezplačne udeležbe na delavnicah, ki jih vodijo mentorji z izkušnjami iz prakse. V začetku februarja 2021 začnemo s sklopom usposabljanj 3, kjer se bomo aktivno lotili reševanja konkretnih izzivov trga dela in zaposlovanja. Gre za projektno učno delo, kjer boste mladi lahko sodelovali z okoliškimi delodajalci, se mrežili in tako pridobili večje možnosti zaposlitve in praktično znanje.

Sklop usposabljanja 3 (40 ur) bo zaključen predvidoma konec februarja in je za udeležence projekta MI! – mladinski inkubator brezplačen. Vsaj 25 od 39 udeležencev pa se bo tudi zaposlilo.

Imamo še prosta mesta. Prijaviš se lahko na MI! spletni strani (https://www.inkubator-brezice.si/prijavi-se) ali pa skeniraj QR kodo spodaj.

SLEDI NAM PREKO FACEBOOK-A: MI – mladinski inkubator

OBIŠČI NAŠO SPLETNO STRAN: www.inkubator-brezice.si

DOSEGLJIVI SMO PREKO E.POŠTE: mi@zptm.si

LAHKO NAS TUDI POKLIČEŠ: 0590 83 794

—–

Projekt MI! – mladinski inkubator

ZPTM Brežice,
enota: Mladinski center Brežice
Gubčeva 10a
SI-8250 Brežice
T: +386 (0)5 90 837 94

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Obvestilo o popisu škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi tudi v občini Kostanjevica na Krki.

Popis bo v občini Kostanjevici na Krki izvajala občinska komisija po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Kostanjevica na Krki na telefonsko številko 08 20 50 617 in sicer najkasneje do 27. januarja 2021 do 15. ure ter sporočijo sledeče podatke: ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

 • Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom
 • Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.
 • Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oceno škode vnesla v obrazec 3 – uničen objekt in obrazec 4 – delna škoda na objektih.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Obvestilo o preklicu prekuhavanja na vodovodnem sistemu Javorovica

Obveščamo uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Množično testiranje v tednu od 11.1. do 15.1.2021

Obveščamo vas, da bo množično testiranje s HAGT za prebivalce v naslednjem tednu potekalo:

 • v ponedeljek 11.1.2021 od 7.30-10.30 ure.
 • v sredo 13.1.2021 od 7.30.-10.30 ure.
 • v petek 15.1.2021 od 7.30-10.30 ure.

Testiranje bomo izvedli z lastnimi mobilnimi timi iz ZD Krško drive-in na parkirišču za ZD Krško, CKŽ 132c, Krško.

Vse, ki se želijo testirati s HAGT, naj imajo s sabo kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico. Zaupati nam morajo tudi tel. številko na katero bo preko SMS sporočen rezultat testiranja.

V običajnih delovnih razmerah je mobilni tim spodoben narediti od 20-30 testov/h. Upamo, na dober odziv prebivalcev, strpnost in upoštevanje navodil.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
www.zd-krsko.si

P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih

Dne 31.12.2020 je bil Uradnem listu 204/2020 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja:
iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (kamor sodi tudi območje občine Radeče) in
iz obmejnih problemskih območjih (kamor sodi tudi območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki).

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednja podjetja:

 • ki imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • strošek materiala in trgovskega blaga,
 • strošek storitev,
 • stroški dela.

Upravičenost nastanka stroškov: največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Višina kredita: 5.000 do 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Obrestna mera in ročnost: obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %, ročnost od 12 do 60 mesecev.

Roki za oddajo vlog: 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.9.2021 in 1.10.2021

Več informacij na povezavi: Javni razpisi in pozivi – Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)

Množično testiranje posameznega prebivalstva v občini Krško in Kostanjevica na Krki

Obveščamo vas, da bo v dogovoru z Ministrstvom za zdravje ZD Krško OD TORKA, 5.1. DO PETKA, 8.1.2021 MED 7.30 URO IN 10.00 URO, TER MED 13.00 IN 15.00 URO izvedel množično hitro testiranje POSAMEZNIKOV v občini Krško. Med 10.00 in 13.00 uro testiranje za nenaročene posameznike ne bo možno!!!

Testiranje bomo izvedli z lastnimi mobilnimi timi iz ZD Krško : – v Krškem: drive-in na parkirišču za ZD Krško, CKŽ 132c, Krško.

V SREDO, 6.1.2021 MED 10.00 IN 15.00 URO bo potekalo množično testiranje posameznikov v Kostanjevici na Krki:

– walk-in na lokaciji ZP Kostanjevica na Krki na južnem vhodu/vhodu za zaposlene, Ljubljanska cesta 16, Kostanjevica na Krki.

Vse, ki se želijo testirati s HAGT, opozarjamo, da imajo s sabo kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico. Zaupati nam morajo tudi tel. številko na katero bo preko SMS sporočen rezultat testiranja. V običajnih delovnih razmerah je mobilni tim spodoben narediti od 20-30 testov/h. Upamo, na dober odziv prebivalcev, strpnost in upoštevanje navodil.

IZŠLA JE NOVA KARTA KOLESARSKIH IN POHODNIH POTI

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI V SODELOVANJU S TIC-EM IN DRUŠTVI IZDALA KARTO POHODNIH IN KOLESARSKIH POTI

Novembra 2020 je v nakladi 3000 izvodov v slovenskem in angleškem jeziku izšla nova karta pohodnih in kolesarskih poti v občini Kostanjevica na Krki. Izdelalo jo je podjetje IziMap d.o.o. iz Šmartnega pri Litiji, brezplačno pa jo lahko dobite v Turistično informativnem centru
Kostanjevica na Krki.

Na karti je z grafi in opisi označenih sedem kolesarskih poti (Trdinova pot, Cvičkova pot, Panoramska pot, Mostovi reke Krke, Pot po Gorjancih, Okoli Kostanjevice in Gorsko kolesarska pot), opisana je tudi Slovenska turnokolesarska pot, ki poteka po Gorjancih ob meji s Hrvaško.

Na karti so opisane tudi štiri tematske poti (Resslova pot po Krakovskem gozdu, Uskoška pot, Cvičkova pot in Grajska pot) ter dve planinski poti (Pot na Kičer in Krožna pot na Štembuh), opisana je tudi evropska pešpot E7, ki mimo Kostanjevice poteka čez Krakovski gozd in
naprej proti Krškem.

Na hrbtni strani karte je zemljevid v merilu 1 : 36000, ki na zahodu sega do Šentjerneja, do Velikih Malenc in Krške vasi na vzhodu, na severu do Drnovega in Velike vasi pri Krškem ter na jugu do Žumberačke gore na Hrvaškem. Na zemljevidu so poleg kolesarskih in pohodnih poti označene tudi naravne in kulturne znamenitosti v občini Kostanjevica na Krki in širše.

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujemo vsem posameznikom in društvom, ki ste od vsega začetka aktivno sodelovali pri pripravi vsebin in slikovnega gradiva.

Pripravila: Karla Gašpar

Obvestilo o prekuhavanju pitne vode na vodovodnem sistemu Javorovica

Kostak, d.d., obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da je potrebno vodo pred uporabo, zaradi povišane motnosti, prekuhavati. Obvestilo velja do preklica. Prosimo za razumevanje.

Ukrep ne velja za ostala naselja v občini Kostanjevica na Krki.

Navodila o prekuhavanju vode
Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj voda ostane v isti posodi v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, jo morate pred prekuhavanjem precediti skozi več plasti čiste tkanine ali skozi čist papirnat filter. Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijete v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

Sofinanciranje sterilizacije mačk in kastracije mačkov v letu 2021

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Poziv – Sofinanciranje sterilizacije mačk in kastracije mačkov v letu 2021 Prenesi