Poziv uporabnikom, ki se s pitno vodo oskrbujete iz javnih vodovodnih sistemov na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki

Zaradi daljšega obdobja nizkih temperatur in zmrzali pozivamo vse uporabnike, da preverite vodovodne inštalacije. Posledice zmrzali so lahko poškodbe vodomerov in posledično puščanje vode. Zato lahko prihaja do motene ali prekinjene oskrbe s pitno vodo.
V primeru najdene okvare ali napake nas nemudoma obvestite na telefonsko številko 051/686-301.
Prosimo za razumevanje.

Nadaljevanje 13. redne seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, dne 5.1.2017

Na podlagi 3. odstavka 36. člena in 1. odstavka 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki se dne 19.12.2016 prekinjena 13. redna seja Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, zaradi na sami seji ugotovljene nesklepčnosti, nadaljuje v četrtek, dne 5.1.2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 5.

Pripeti dokumenti
Nadaljevanje 13. redne seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, dne 5.1.2017 Prenesi

Vabilo na predstavitev razpisov MKGP

Obveščamo vas, da je bil dne, 25.11.2016 objavljen »Javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave«.

Javni razpis omogoča pridobitev finančnih pomoči za investicije: v vse vrste objektov na kmetijskih gospodarstvih (novogradnje, rekonstrukcije, investicijsko vzdrževalna dela in nakupi opreme), rabi OVE za namene primarne kmetijske pridelave, nakup kmetijskih zemljišč, napravo trajnih nasadov, postavitev mrež proti toči, rastlinjakov, namakalnih sistemov, pašnikov, ureditvi infrastrukture (vodovodne, energetske, poti), čebelnjakov ter za nakup kmetijske mehanizacije v okviru kolektivnih in individualnih naložb. Delež finančne pomoči znaša od 30-50% upravičene vrednosti naložbe.

Upravičenci do prijave na javni razpis so kmetijska gospodarstva, ki izvajajo ekološko pridelavo hrane. Javni razpis je objavljen na spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Zato vas vabimo na predstavitev »Javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave«, ki bo v torek, 13. 12. 2016, ob 12.30 uri v sejni sobi A Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Predstavitev Javnega razpisa bo izvedla mag. Zdenka Kramar, svetovalka za razvoj podeželja, pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Za več informacij lahko pokličete na tel. štev. 373-05- 74 ali se oglasite na najbližji izpostavi

KGZS-ZAVOD NM (izpostave Kmetijske svetovalne službe)

Vljudno vabljeni !

Pripeti dokumenti
Vabilo na predstavitev razpisov MKGP Prenesi

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendsitih za šolsko/študijsko leto 2016/2017

Obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 oddajo vsi delodajalci, ki želijo podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017.

Poziv je objavljen na spletni strani RRA Posavje, prilagamo pa ga tudi v tej objavi (spodaj).

Rok za oddajo potreb je ponedeljek, 12.12.2016.

Pripeti dokumenti
Obrazec – Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendsitih za šolsko/študijsko leto 2016/2017 Prenesi
Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendsitih za šolsko/študijsko leto 2016/2017 Prenesi