Evrosad – obvestilo o škropljenju 30.06.2020

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo danes zvečer, torek, 30. junija, izvajali škropljenje.

Škropili bodo s fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

SNEMANJE FILMA IN CESTNE ZAPORE V KOSTANJEVICI NA KRKI

Kostanjevica na Krki bo v naslednjih dneh prizorišče snemanja filma “VESOLJE MED NAMI”. Snemanje bo potekalo večinoma na območju otoka in bližnji okolici, zato bodo ceste in mostovi občasno zaprti.

Organizator snemanja ARSMEDIA filmska in video produkcija zato obvešča, da bo od dne 25.6.2020 do 21.7.2020 zaradi snemanja filma v Kostanjevici na Krki urejena začasna prometna ureditev.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila organizatorja snemanja: ARSMEDIA filmska in video produkcija, Stegne 5, 1000 Ljubljana. Za vse morebitne nevšečnosti se vam že v naprej opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

Podrobno o zaporah:
– LC 191331 stara državna cesta I, lokacija: severni most, 25.6.2020 od 15:30 do 18:00, občasne do 15-minutne popolne zapore mostu
– LC 191331 stara državna cesta I, lokacija: Ulica talcev, 26.6.2020 od 19:30 do 21:30, občasne do 15-minutne popolne zapore ceste
– LC 191332 stara državna cesta II, lokacija: Oražnova ulica, 26.6.2020 od 21:30 do 23:30, občasne do 15-minutne popolne zapore ceste
– JP 693228 Kostanjevica – zajetje, lokacija: pokopališče, 1.7.2020 od 21:00 do 22:30 in od 05:00 do 06:00 (2.7.2020), občasne do 15-minutne popolne zapore ceste
– JP 693313 Tercijalski most, lokacija: Tercijalski most in potka, 17.7.2020 od 8.00 do 18:00, popolna zapora mostu od 8.00 do 18:00
– JP 693228 Kostanjevica – zajetje, lokacija: pokopališče, 20.7.2020 od 15:00 do 17:00, občasne do 15-minutne popolne zapore ceste
– JP 693313 Tercijalski most, lokacija: Tercijalski most in potka, 20.7.2020 od 19:00 do 24:00, popolna zapora mostu od 19.00 do 24:00
– LC 191251 Kostanjevica – Veliki Ban, lokacija: Grajska cesta pri Galeriji Božidar Jakac (sušilnica), 21.7.2020 od 20:00 do 22:00, občasne do 15-minutne popolne zapore ceste

Pripeti dokumenti
SNEMANJE FILMA IN CESTNE ZAPORE V KOSTANJEVICI NA KRKI – Korigirana situacija 1 Prenesi

Evrosad – obvestilo o škropljenju, 24. junij 2020

Evorosad iz Krškega obvešča, da bodo jutri zgodaj zjutraj, ob tretji uri, izvedli škropljenje v nasadu.

Škropili bodo s fungicidom.

V primeru slabega vremena bodo škropljenje izvedli takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Obvestilo o zapori ceste; JP 693221 Oštrc-Avguštine, JP m693231 Žolnir-Črneča vas in JP 693222 Avguštine-Sveti Mohor, na območju naselja Oštrc

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-8/2020-2
Vrsta zapore: Delna premična zapora
Cesta: JP 693221 Oštrc-Avguštine, JP m693231 Žolnir-Črneča vas in JP 693222 Avguštine-Sveti Mohor, na območju naselja Oštrc
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 18.06.2020-31.08.2020
Vzrok za zaporo: Dela na telekomunikacijskem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GVO d.o.o., Miran Štimpfel
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz:

Obvestilo o zapori ceste Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-10/2020-2
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191331 Stara državna cesta I, LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas
Odsek/potek/stacionaža: otok Kostanjevica
Trajanje zapore: 04.07.2018 med 12.30 in 16.00 uro
Vzrok za zaporo: Kolesarska prireditev
Obvoz: Po državni cesti (obvoznica)
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kolesarski klub Adria, Srečko Glivar 041622 329
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole

Popolna zapori ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc)

Obveščamo vas o postavitvi cestne zapore:

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, Interventna
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 11.06.2020 od 08.00 do 12.00 ure
Vzrok za zaporo: Delo na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Alenka Pirc
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz

KONČNO OBVESTILO V ZVEZI S POZIVI ZA DOPOLNITEV VLOG V ZADEVI OPN SD3

Glede na nedavne razmere v državi v zvezi z razglašeno epidemijo, se je rok za oddajo dopolnitev vlog v zadevi OPN SD3 (v zvezi s pozivi, ki ste jih določeni prejeli na svoje naslove konec februarja 2020 in za katere je bil rok oddaje 30.03.2020), dvakrat podaljšal in sicer prvič do 15.04.2020 in drugič do 08.05.2020. In glede na to, da je bil preklic epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19), skladno z Odlokom Vlade RS, 30.05.2020 ob 19. uri, se rok za oddajo dopolnitev podaljša za 18 preostalih dni v mesecu marcu od razglasitve epidemije do roka oddaje dopolnitev, to je do 18.06.2020, kar je skrajni rok.

Občinska uprava
Občine Kostanjevica na Krki

Delovanje svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave v juniju 2020

Delovni čas svetovalne pisarne na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7:

15.06.2020, 11.30−15.00

Svetovalna pisarna brezplačno nudi informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne MKČN, o obratovanju in vzdrževanju obstoječih MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Kontakt svetovalca:
Aleš Levičar
Elektronski naslov: ales.levicar@kostak.si
Telefon: 07 48 17 233