Obvestilo o zapori ceste LC 191221 od Globočic do odcepa za Bajin vrh

V ponedeljek 15.10.2018 se bodo pričela gradbena dela na obnovi odseka lokalne ceste LC 191221 od Globočic do odcepa za Bajin vrh v dolžini 520 metrov. Izvedla se bo razširitev ceste z utrjevanjem terena z kamnitimi zložbami, ureditev odvodnjavanja in obnova cestišča.

Za izvedbo del bo urejena popolna zapora ceste, ki bo predvidoma trajala do 30.11.2018.

Obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni po sledečih občinskih cestah:
LC 191231 Kostanjevica – Slivje – Podbočje
JP 693252 Slinovce – Karlče
JP 693253 Slinovce – Gunde – Zavode
JP 693241 Globočice – Zavode

Ker so javne poti, po katerih bodo potekali obvozi ožje od lokalne ceste, udeležence v prometu naprošamo za dodatno previdnost in pozornost ter ustrezno mero potrpljenja.

Za razumevanje s vam zahvaljujemo.

Pripeti dokumenti
Cesta Globočice Bajin vrh obvestilo 11.10.2018 Prenesi

Razstava ročnih del Iz babičine skrinje

Vrsto let se dogodkom ob dnevih kulturne dediščine pridružujemo tudi v Kostanjevici na Krki. V petek, 28. septembra, smo pripravili razstavo vezenin, ki je v organizaciji povezala Osnovno šolo Jožeta Gorjupa, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci, občino Kostanjevica in kostanjeviško enoto Valvasorjeve knjižnice Krško. Kot že naslov pove, smo na razstavi pokazali izdelke, ki se v domovih prenašajo iz roda v rod. Vezenine, ki so nekoč visele nad štedilnikom ali nad posteljo, s spodbudnimi in poučnimi sporočili (Lepšega na svetu ni, če na sreči dom sloni; Če se dom tvoj prav blešči, mož tvoj rad doma sedi!; Sonce ne sije tako lepo, kakor materino oko; Žena kuhat zna, če mož za hrano da; Dobre jedi preganjajo skrbi, najlepša sreča je tam doma, kjer žena kuhat zna, …), prti, prtički za praznike, vezene brisače, preobleke za blazine, obešanke za glavnike in vžigalice … približno štirideset izdelkov iz zakladnice šestnajstih družin.
Otvoritev so polepšali učenci šole s predpremiero predstave o vilah Čestitkah, ki so jo pripravili pod mentorstvom Darje Janškovec, Martine Perašin in Lidije Stipanič. V predstavi so na odličen način vpletli bajko v vsakdan današnjega šolarja.
O razstavi in dediščini je spregovorila Anita Radkovič, univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja iz Mestnega muzeja Krško. Predvsem je poudarila, kako pomembno je, da se zavedamo dediščine, ki nas obkroža in jo znamo tudi varovati za prihodnost. Pohvalila je razstavo, ki naj bo spodbuda za še več delovanja v smeri ohranjanja takih izdelkov in znanj.
Razstavo so s pesmijo otvorile ljudske pevke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci.
Bil je lep, nostalgičen večer, ki je prinesel tudi mnogo idej, kaj se lahko še v okolju stori, da se bo dragocena dediščina ohranila za potomce in širila obzorja v sedanjosti.

Namera o oddaji v najem

Namera o oddaji v najem

Številka: 478-16/2018-1
Datum  : 26.09.2018

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18) Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe in sicer za eno prosto cev od skupno dveh cevi kabelske kanalizacije za elektronska komunikacijska omrežja tipa PEHD2x50 na sledečih odsekih:

Kostanjevica, krožišče Krška cesta do naselja Malence 10 v dolžini 4746m,
Kostanjevica, krožišče naselje Dobe, do naselja Dobrava pri Kostanjevici 1 v dolžini 1600m,
Kostanjevica, Grajska cesta 11 do Grajska cesta 45 v dolžini 802m,
Kostanjevica, Gorjanska cesta 2 do naselja Karlče 3 v dolžini 2560m.
Rok za prejem ponudbe  je vključno 16.10.2018. Ponudba  mora biti v pisni obliki. Že prejeta vloga se šteje za ponudbo. V primeru več ponudb bo izvedeno pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Račun za najemnino bo izstavljen do 5. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila računa je 30 dni od datuma izdaje računa.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine se dobijo vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 11.00 ure na telefon 082050620 –  Stanislav Rostohar, do zaključka te objave.

Občina Kostanjevica na Krki si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Pripeti dokumenti
NAMERA ODDAJE V NAJEM 26.9.18. Prenesi

Še zadnjič – Očistimo Slovenijo 2018 – Poročilo

V soboto, 15. septembra 2018, smo se v Občini Kostanjevica na Krki, v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac, pridružili akciji Očistimo Slovenijo na pobudo organizacije Ekologi brez meja. Akcija je obsegala urejanje parka Forma viva in okolice Galerije Božidar Jakac. Očistili smo kipe ter uredili podstavke, obrezali nekaj dreves ter pobrali smeti v širši okolici – na srečo jih ni bilo veliko, našli smo jih le ob lokalni cesti. Akcije se je udeležilo 18 domačinov in 19 dijakov iz štirih srednjih šol; Gimnazije Novo mesto, Kmetijske šole Grm, Ekonomske šole Novo mesto in Šolskega centra Krško – Sevnica. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo.

Pripeti dokumenti
Vabilo: Še zadnjič – Očistimo Slovenijo Prenesi
Poročilo: Še zadnjič – Očistimo Slovenijo Prenesi