Obvestilo o zapori ceste Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, dovoljenje št.: 371-10/2020-2
Vrsta zapore: Popolna
Cesta:  
LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191331 Stara državna cesta I, LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas
Odsek/potek/stacionaža: otok Kostanjevica
Trajanje zapore: 04.07.2018 med 12.30 in 16.00 uro
Vzrok za zaporo: Kolesarska prireditev
Obvoz: Po državni cesti (obvoznica)
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kolesarski klub Adria, Srečko Glivar 041622 329
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole

Popolna zapori ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc)

Obveščamo vas o postavitvi cestne zapore:

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, Interventna
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 11.06.2020 od 08.00 do 12.00 ure
Vzrok za zaporo: Delo na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: Kostak d.d., Alenka Pirc
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz

KONČNO OBVESTILO V ZVEZI S POZIVI ZA DOPOLNITEV VLOG V ZADEVI OPN SD3

Glede na nedavne razmere v državi v zvezi z razglašeno epidemijo, se je rok za oddajo dopolnitev vlog v zadevi OPN SD3 (v zvezi s pozivi, ki ste jih določeni prejeli na svoje naslove konec februarja 2020 in za katere je bil rok oddaje 30.03.2020), dvakrat podaljšal in sicer prvič do 15.04.2020 in drugič do 08.05.2020. In glede na to, da je bil preklic epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19), skladno z Odlokom Vlade RS, 30.05.2020 ob 19. uri, se rok za oddajo dopolnitev podaljša za 18 preostalih dni v mesecu marcu od razglasitve epidemije do roka oddaje dopolnitev, to je do 18.06.2020, kar je skrajni rok.

Občinska uprava
Občine Kostanjevica na Krki

Delovanje svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave v juniju 2020

Delovni čas svetovalne pisarne na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7:

15.06.2020, 11.30−15.00

Svetovalna pisarna brezplačno nudi informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne MKČN, o obratovanju in vzdrževanju obstoječih MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Kontakt svetovalca:
Aleš Levičar
Elektronski naslov: ales.levicar@kostak.si
Telefon: 07 48 17 233

Evrosad – Obvestilo o škropljenju 1. in 2. junija 2020

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo danes, ponedeljek, 1. junija in torek, 2. junija, čez dan, izvajali škropljenje, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.

Škropili bodo s fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Obvestilo iz kostanjeviške knjižnice

V maju, ko smo knjižnice le delno odprli, se je pokazalo, da ste naši uporabniki pogrešali knjige in knjižnice. V teh omejenih pogojih dostopa smo začutili, da bralci pogrešate neposreden stik s knjigami v knjižnici, saj je najlepše in najboljše samostojno brskati po knjižnih policah in med knjigami najti pravo.
Zato smo veseli, da vas lahko obvestimo, da je spet dovoljen prost pristop do knjižničnega gradiva. Seveda ob tem še vedno veljajo vsa navodila in priporočila pristojnih inštitucij, ki zagotavljajo varnost vam in nam.

Posebej poudarjamo in vabimo, da tisti, ki še niste, vrnete gradivo, ki ste si ga izposodili pred začetkom izrednih razmer. Samo še ta teden bo to mogoče brez zamudnine, z junijem bomo spet začeli obračunavati zamudnino.

Kostanjeviška knjižnica bo do konca avgusta odprta po poletnem delovnem času, ob četrtkih med 12. in 18. uro.

Veseli vas bomo.

Pozdrav iz knjižnice.

Evrosad – obvestilo o škropljenju

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo danes, torek, 26. maja, od 20.00 do 4.00 ure naslednjega dne, izvajali škropljenje. V kolikor s škropljenjem ne bodo končali, ga bodo nadaljevali v sredo, v istem času.

Škropili bodo z insekticidom in fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – Obvestilo o škropljenju v sredo, 20. maja 2020

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo danes, sreda, 20. maja, popoldan oz. proti večeru ter jutri, četrtek, 21. maja, dopoldan, izvajali škropljenje, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale, sicer bodo škropljenje prestavili.

Škropili bodo s fungicidom (zaščita).

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.