PROSTORI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI DO NADALJNJEGA ZAPRTI

Spoštovane občanke in občani,

Zaradi pojava koronavirusa vas obveščamo, da ima občinska uprava spremenjen način delovanja.  Prostori Občine Kostanjevica na Krki so do nadaljnjega zaprti. V nujnih primerih je možen obisk prostorov občinske uprave samo s predhodno najavo.

Za vsa ostala vprašanja in zadeve se poslužite možnosti kontakta po telefonu na št 07/49 87 275, ali pa pošljite vprašanje po e pošti na naslov: obcina@kostanjevica.si 

Na vsa vprašanja bomo odgovorili.

Ukrep velja do prejetja nadaljnjih navodil s strani pristojnih služb.

Nacionalni inštitut za javno zdravje apelira na prebivalstvo, da se obnaša samozaščitno in se izogiba prostorom z večjim tveganjem.

ČE BOMO PAZILI NASE BOMO PAZILI TUDI NA DRUGE.
 
POZIVAMO VAS NA ODGOVORNA RAVNANJA V KORIST NAŠE DRUŽBE.

Prosimo za razumevanje,

Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki

Obvestilo za javnost glede delovanja veterinarskih organizacij

Veterinarska zbornica Slovenije je podobno kot druge stanovske organizacije, katerih vloga je zaščita ljudi, živali in premoženja, v zadnjih dneh ob nezadržnem širjenju bolezni COVID-19 sprejela določene ukrepe.

Z namenom zaščite delavcev v veterinarski stroki in naročnikov njihovih storitev javnost seznanjamo z naslednjimi ukrepi:

– omejitev delovnega časa ambulant,

– zagotavlja se le nujno potrebne veterinarske posege, če je le mogoče po predhodni najavi,

– zagotavljanje 24. urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s sosednjimi ambulantami,

– odpoved oziroma preložitev vseh nenujnih posegov,

– odlog cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 in 15. 4. 2020,

– odpoved osemenjevanja vseh plemenic od 15. 3. 2020 za najmanj tri tedne.

Stranke, ki koristijo veterinarske usluge v ambulantah obveščamo:

– na ambulantni pregled se je potrebno predhodno naročiti, nenaročenih pacientov ne sprejemamo,

– v primeru urgence je o prihodu potrebno predhodno po telefonu obvestiti ambulanto,

– v ambulante vstopajte posamično,

– vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 m,

– v ambulanti naj žival spremlja le ena oseba,

– sledite navodilom osebja glede ravnanja in biovarnostnih ukrepov v času obiska v ambulanti.

Ukrepi veljajo do izteka navedenih datumov oziroma do preklica.

Za objavo in distribucijo ukrepov se vam v imenu Veterinarske zbornice Slovenije iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,

izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.

Predsednik VZbSi

OBVESTILO O ZAPRTJU VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO

V skladu z navodili Ministrstva za kulturo vam sporočamo, da bo Valvasorjeva knjižnica s svojimi enotami (osrednja knjižnica, mladinski oddelek, Videm, Senovo in Kostanjevica na Krki) od 13. 3. 2020 do nadaljnjega ZAPRTA.

Do preklica že izposojenega gradiva NE vračajte v knjižnico ali v knjižnični nabiralnik.
Zamudnina se od 13. 3. 2020 ne obračunava, zato ni potrebno, da si sami podaljšujete izposojeno gradivo preko sistema Cobiss (Moj COBISS) ali da podaljšujete gradivo preko telefona ali bibliofona.

Vabimo vas, da berete e-knjige preko portala Biblos (www.biblos.si) in e-časopise preko portala Pressreader (Pressreader) na vaših pametnih telefonih, tablicah ali računalnikih.

O nadaljnjih postopkih našega dela vas bomo sproti obveščali.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

Kolektiv Valvasorjeve Krško

ZAČASNO PRENEHANJE NUDENJA STORITVE PROSTOFER

Vse, ki sodelujete pri projektu PROSTOFER, obveščamo, da smo se glede na dogajanje v zvezi s koronavirusom odločili, da s ponedeljkom, 16. 3. 2020, prekinjamo vse prevoze storitve PROSTOFER. Prevozi, ki so za naslednji teden že naročeni, bodo odpovedani – klicni center bo o tem pravočasno obvestil uporabnike. Tisti, ki želite, da s prevozi prenehamo že prej (že danes ali jutri), nam to nemudoma sporočite, da o tem obvestimo klicni center.

Ukrep velja, kolikor bo potrebno, oz. do umiritve razmer. O ponovni vzpostavitvi prevozov pa vas bomo obvestili vsaj tri dni prej.

Pripeti dokumenti
Obvestilo – Začasna prekinitev prevozov PROSTOFER Prenesi

Evrosad – Obvestilo o škropljenju 12. in 13. marca 2020

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo jutri, četrtek, 12. marca, čez dan, izvajali prvo spomladansko škropljenje, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale, sicer bodo
škropljenje izvajali še v petek, 13. marca.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov

Obveščamo vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije objavila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Prav tako so na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/ objavili stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine.

Obvestilo o zapori ceste LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban, LC 191331 Stara državna cesta I na odseku Ljubljanska cesta

Obveščamo vas, da bomo od 04.03.2020 do 30.04.2020 izvedli delno zaporo lokalne ceste LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban, LC 191331 Stara državna cesta I na odseku Ljubljanska cesta, zaradi del na optičnem omrežju. Obvoz ni predviden.

Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del.

Hvala za razumevanje!

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in določil Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) Občina Kostanjevica na Krki objavlja: JAVNI RAZPIS Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Kostanjevica na Krki.

Pripeti dokumenti
Besedilo razpisa Prenesi
Obrazci in pogodba Prenesi