Brezplačna hitra antigenska testiranja danes, od 9. do 17. ure in v četrtek, od 10 do 15. ure, pri ZP Kostanjevica

Iz Ministrstva za zdravje sporočajo, da bodo na voljo brezplačna hitra antigenska testiranja danes, od 9. do 17. ure in v ćetrtek, od 10 do 15. ure, pri ZP Kostanjevica.

Ravnajmo odgovorno in ostanimo zdravi.

Motnje pri oskrbi s pitno vodo na sistemu Javorovica

Zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju Javorovica, bo danes, 21. 12. 2020, lahko prihajalo do motenj pri dobavi pitne vode. Stanje v omrežju se bo normaliziralo praviloma do večernih ur.

Priporočamo vam, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe):

 • opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave,
 • pred izpiranjem odstranite usmerjevalnike vode na pipah (t.i. perlatorje oziroma mrežice).

Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut.

Vse uporabnike prosimo za razumevanje.
Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 07 48 17 225.
Krško, 21. 12. 2020

Kostak, d. d.

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev

Občanom Občine Kostanjevica na Krki je od začetka decembra na voljo nov zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev. Zbirni center se nahaja na platoju centralne čistilne naprave ob Krški cesti in je odprt po naslednjem urniku:

 • ponedeljek in četrtek (marec – oktober) 12.00 – 19.00
 • ponedeljek in četrtek (november – februar) 12.00 – 17.00
 • vsaka 1. in 3. sobota v mesecu 8.00 – 12.00
 • nedelje in prazniki zaprto

Zbirni center je namenjen sprejemanju naslednjih ločenih frakcij iz gospodinjstev:

 • Steklena embalaža
 • Papirna in kartonska embalaža
 • Kosovni odpadki
 • Mešana embalaža
 • Mešani komunalni odpadki
 • Mešani gradbeni odpadki (največ v količini ene avtoprikolice mesečno)
 • Les
 • Biorazgradljivi odpadki
 • Steklo
 • Kovine

Občani se identificirate z osebnim dokumentom ali z odrezkom zadnje plačane položnice komunalnih storitev (Kostak d.d.).

Pripeti dokumenti
Koledar odvoza Prenesi
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev Prenesi

Slovo Lada Smrekarja, prvega direktorja Galerije Božidar Jakac

V 93. letu starosti se je poslovil Lado Smrekar, učitelj in vsestranski kulturni delavec. Rodil se je 1. decembra 1928 v Zagorici pri Mirni. Od leta 1952 je služboval v
Kostanjevici na Krki kot učitelj in dolgoletni ravnatelj osnovne šole. S svojim delovanjem je utemeljil model policentričnega kulturnega razvoja, ki je od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje postal temeljni koncept kulturne politike v Sloveniji.

Lado Smrekar v prostorih Galerije Božidar Jakac 1994, foto Tone Jakše

V osnovni šoli je leta 1956 osnoval Gorjupovo galerijo. ki je danes reprezentativna zbirka likovne umetnosti dvajsetega stoletja s preko 300 deli, ki so jih stalni zbirki v šoli poklonili slovenski in tuji umetniki. Istega leta je ustanovil Dolenjski kulturni festival, ki je deloval do leta 1980, in leta 1958 Lamutov likovni salon. V okviru Dolenjskega kulturnega festivala se je zvrstilo več kot 700 prireditev, od likovnih razstav, gostovanj vseh slovenskih profesionalnih gledališč, vključno z eksperimentalnimi kot Glej in Pekarna, ljubljanske in zagrebške Opere, Slovenske filharmonije, koncertov najvidnejših slovenskih glasbenikov, nastopov in predstavitev najpomembnejših slovenskih književnikov in drugih dogodkov. Bil je tudi soustanovitelj Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva v Kostanjevici na Krki 1960 in ga vodil do leta 1982. Leta 1969 je ustanovil Grafični bienale jugoslovanskih otrok.

Lado Smrekar ob svoji 65-letnici, foto Tone Jakše

Koordiniral je obnovo med drugo svetovno vojno porušenega kostanjeviškega samostana. V njem je osnoval Galerijo Božidar Jakac, v kateri je združil vso likovno in muzejsko dejavnost s stalnimi zbirkami Božidarja Jakca, Toneta Kralja, Jožeta Gorjupa, Zorana Didka, Franceta Kralja, Franceta Goršeta in Janeza Boljke. Leta 1977 je pridobil Pletersko zbirko starih mojstrov kot dolgoročno posojilo.

Ob tem se je ves čas intenzivno posvečal pedagoški dejavnosti in prosvetiteljskem delu. Omogočil in organiziral je dodatna izobraževanja v takrat enem bolj zaostalih predelov Slovenije. V okviru Prosvetnega društva je kot režiser postavil na oder 26 dramskih besedil in s predstavama Miklova Zala in Divji lovec gostoval na 33 odrih doma in v zamejstvu.

Izdal je tudi pesniško zbirko S poti, dramatiziral povest Josipa Jurčiča Kloštrski žolnir , deloval kot publicist s številnimi članki in uvodi v kataloge likovnih razstav ter uredil nekaj obsežnih zgodovinskih zbornikov.

Za svoje delo je prejel številna priznanja in odlikovanja kot so Žagarjeva nagrada, Valvasorjeva nagrada, Red zaslug za narod s srebrno zvezdo, Red dela z rdečo zastavo in Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije.

Živel je poslanstvo ljudskega učitelja, ki presega šolske programe in zidove in je posvečeno celotni skupnosti. Kostanjevico na Krki je umestil med pomembna kulturna središča, ki so s svojim delovanjem segla preko slovenskih meja. Dosledno je zavračal prilagajanje kulturnih programov manj zahtevnemu občinstvu v prepričanju, da je možen resničen dvig duhovne in intelektualne ravni ljudi le z najboljšim, to je s posredovanjem vrhunskih kulturnih dosežkov.

JAVNI RAZPIS za dobavitelje lokalne hrane javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja

Zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavilo javni razpis, ki je izjemna in začasna podpora namenjen kmetom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
 
Javni razpis je razdeljen je na dva sklopa:

 • ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
 • ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa.
 
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019.
 
Upravičenci do podpore so kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvarili prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 EUR, MSP pa v višini najmanj 50.000 EUR.

Znesek podpore je za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7.000 EUR. Višina podpore je odvisna tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu, in sicer:

 • izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 3.500 EUR;
 • izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 5.000 EUR;
 • izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 7.000 EUR.

Za MSP je višina podpore do 50.000 EUR, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu, in sicer:

 • izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 25.000 EUR;
 • izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 35.000 EUR;
 • izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 50.000 EUR.

Podatek o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila od Uprave za javna plačila.
 
Podpora se izplača v enkratnem znesku na podlagi odločbe o pravici do sredstev.  
 
Upravičenci morajo izpolnili obrazec, ki je priloga javnega razpisa, in ga poslati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Začetek roka za vložitev vloge je od danes 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23:59. ure.
 
VEČ INFO o javnem razpisu, pogojih in kriterijih ter dostop do prijavnih obrazcev (ločeno za kmetije in podjetja) – https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-21-izjemna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-kriza-zaradi-covid-19-se-posebej-prizadela-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

Dodatne informacije
o javnem razpisu lahko pridobite na naslednjih info točkah:
http://program-podezelja.si/sl/info-tocke-bodite-obvesceni.

POZIV UČENCEM IN DIJAKOM S PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI ZA PRIJAVO NA BREZPLAČEN TOPEL OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
POZIV UČENCEM IN DIJAKOM S PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI ZA PRIJAVO NA BREZPLAČEN TOPEL OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO Prenesi

Javni poziv staršem oz. zakonitim zastopnikom otrok, ki so rojeni od 1.1.2015 do 31.12.2019 in imajo stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki

Sprejeta je bila Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov. Mladoletne otroke zastopate starši oz. zakoniti zastopniki, zato vas pozivamo da izpolnite priloženi obrazec: »privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, ki jo potrebujemo za obdaritev vaših otrok z darilom Božička. V primeru, da v vrtcu ali osnovni šoli še niste oddali obrazec, vas pozivamo, da le-tega izpolnite, podpišite in pošljete na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, ali pa osebno dostavite v tajništvo občine. Obrazec je dostopen na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali pa ga prevzamete pri Aniti Krajnc, Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki.

Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki

Pripeti dokumenti
SOGLASJE staršev – po Zakonu o varstvu osebnih podatkov 2020 Prenesi

67. številka Kostanjeviških novic, Oktober 2020

67. številka Kostanjeviških novic bo jutri natisnjena prišla do vseh domov v naši občini, lahko pa si jo prenesete na svoj računalnik v elektronski obliki – kliknite tukaj za prenos.

Veseli smo, da se je kljub temu, ko se zdi, da je svet obstal, nabralo veliko zgodb, ki dokazujejo, da v življenju je bilo, da je tudi danes in bo tudi v prihodnosti mogoče govoriti še o čem drugem kot o virusu. Hvala vsem, ki ste prispevali k temu.

Vabimo vas k branju, veseli bomo vaših odzivov, veselimo se novih sodelovanj kmalu.

Vse dobro, bodite zdravi in kar se da optimistični.

Obvestilo o zapori ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-21/2020-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Ivanše-Velike Vodenice-Veliki Ban
Odsek/potek/stacionaža: Po posameznih fazah
Trajanje zapore: 14.09.2020 do 05.10.2020
Vzrok za zaporo: Sanacija Cestišča
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: KOP Brežice d.d., Matjaž Resnik
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz

PROSTOFER, NUJNO OBVESTILO

Razmere z virusom COVID-19 se še vedno slabšajo, zato se ukrepi države vse bolj zaostrujejo in od jutri naprej velja tudi omejitev gibanja na občine. Kljub vsemu naši uporabniki še zmeraj potrebujejo nekatere nujne prevoze, zato je pomembno, da jim te tudi zagotavljamo, saj so individualni prevozi za starejše, ki sodijo med najranljivejše skupine, varnejši od javnih prevoznih sredstev.

V Zlati mreži smo se glede na celotno situacijo odločili, da brezplačne prevoze PROSTOFER še naprej izvajamo, a pod posebnimi pogoji in z določenimi omejitvami:

 • Prevozi se izvajajo samo za nujne primere (npr. do zdravnika).
 • Prevozi se opravijo samo v primeru, da je oseba popolnoma zdrava oz. brez vseh
  bolezenskih znakov.
 • Prevozi se izvajajo samo znotraj občine (v primeru, da gre za nujen prevoz zunaj občine,
  pa uporabnik potrebuje dokazilo, npr. napotnico od zdravnika).

Za ozaveščenost uporabnikov glede vseh omejitev poskrbijo že v klicnem centru, saj uporabnika ob vsakem klicu vprašajo, ali je prevoz res nujen ali pa ga je mogoče preložiti. Če se izkaže, da je prevoz nujen, pa sledijo vsi ukrepi, ki smo jih uvedli za preprečevanje širjenja okužb – torej, da v primeru slabega počutja oz. bolezenskih znakov okuženosti prevoza ne priporočamo oz. ga zavrnemo.

Upamo, da bomo tak način dela lahko ohranjali čim dlje časa, saj se zavedamo, da starejši našo pomoč potrebujejo kljub epidemiji. V primeru zapiranja javnega prometa pa bo verjetno treba začasno prekiniti tudi brezplačne prevoze PROSTOFER, a vas bomo o tem predhodno obvestili.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo: ostanite zdravi!

Miha Bogataj
Direktor Zavoda Zlata mreža

Pripeti dokumenti
Prostofer – Dopis za nadaljevanje izvajanja prevozov Prenesi