OBVESTILO OBČINE O ZAPRTJU PROSTOROV

Spoštovane občanke in občani!

Zaradi ponovne razglasitve epidemije in ob vse večjem številu okužb s koronavirusom, vas obveščamo, da ima občinska uprava spremenjen način delovanja. Prostori Občine Kostanjevica na Krki so do nadaljnjega zaprti.

Za vsa vprašanja in zadeve se poslužite možnosti kontakta po telefonu na št. 07 / 49 87 275 ali pošljite vprašanje po e-pošti na naslov: obcina@kostanjevica.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili.

V kolikor zadeve ne bomo mogli rešiti po telefonu in v nujnih primerih je možen obisk prostorov občinske uprave, vendar samo s predhodno najavo.

Za klice občanov, ki potrebujejo pomoč (oskrba na domu) in dajanje informacij občanom pa vam posredujemo telefonsko številko poveljnika CZ, Roberta Zagorca, 031 862 565 in njegov e-naslov: robert.zagorc@renault.com, ki vam je na voljo 24h/dan.

Ravno tako se lahko za pomoč, v kolikor jo potrebujete, obrnete na Rdeči križ Krško, na telefonsko št. 07 / 49 05 365 od 8.00 do 15.00 ure.

Nacionalni inštitut za javno zdravje apelira na prebivalstvo, da se obnaša samozaščitno in se izogiba prostorom z večjim tveganjem. Ukrepi veljajo do prejetja nadaljnjih navodil s strani pristojnih služb.

Prepričan sem in verjamem, da bomo zmogli tudi tokrat in bomo vsak kot posameznik, z odgovornim ravnanjem, uspeli trend naraščanja zajeziti in krivuljo obrniti v nasprotno smer.

Bodite dobro, pazite nase in drug na drugega in predvsem, ostanite zdravi.

Vaš župan,
Ladko Petretič

Pripeti dokumenti
OBVESTILO OBČINE o zaprtju prostorov oktober 2020 Prenesi

Preklic prekuhavanja in racionalne rabe pitne vode na vodovodnem sistemu Javorovica

Kostak obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da ukrep o racionalni rabi in prekuhavanja ni več potreben.

Obvestilo o zapori ceste

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, Interventna
Vrsta zapore: Popolna
Cesta: LC 191251 Kostanjevica-Vodenice-Veliki Ban (na Vodeniški ulici)
Odsek/potek/stacionaža: Označeno na grafičnem delu
Trajanje zapore: 19.10.2020
Vzrok za zaporo: Dela na vodovodnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: KOP d.d. (podizvajalec Luštek Marko s.p.)
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole
Grafični prikaz

Urnik Posavske potujoče knjižnice – postajališča Črneča vas, Dol. Prekopa, Orehovec in Oštrc

Urnik Posavske potujoče knjižnice si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Urnik Posavske potujoče knjižnice – postajališča Črneča vas, Dol. Prekopa, Orehovec in Oštrc Prenesi

Obvestilo PND za oktober 2020

Dokument si lahko prenesete na svoj računalnik s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Obvestilo PND za oktober 2020 Prenesi

Predstavitvena brošura prenovljene Garancijske sheme Posavje

Skupaj z vašo podporo smo objavili javni razpis za dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi,
  • financiranje investicij in
  • financiranje obratnih sredstev,

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije Covid-19, pospeši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske aktivnosti v regiji.

Več informacij najdete tudi na spletni strani: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html in v priloženi brošuri.

Pripeti dokumenti
Predstavitvena brošura prenovljene Garancijske sheme Posavje, 2. del Prenesi
Predstavitvena brošura prenovljene Garancijske sheme Posavje, 1. del Prenesi

Del načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Del načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki Prenesi

Evropski teden mobilnosti 2020

Za več informacij si prenesite dokument s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Evropski teden mobilnosti 2020 Prenesi

Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Krškem

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Krškem Prenesi

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19, kamor sodi tudi območje občine Kostanjevica na Krki.

Objava in povezave do razpisne dokumentacije »