Evrosad – obvestilo o škropljenju, 19. aprila 2016

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo jutri, 19. aprila 2016, izvedli škropljenje v nasadu.

Škropili bodo s fungicidom, škropljenje bo potekalo čez dan.

V primeru slabega vremena bodo škropljenje izvedli takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale,
oziroma predvidoma v petek, 22. aprila 2016.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju, 13. aprila 2016

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo jutri, 13. aprila 2016, izvedli škropljenje v nasadu. Škropili bodo s fungicidom, škropljenje bo potekalo ponoči, od 2. ure ponoči do 10. ure dopoldan. V primeru slabega vremena bodo škropljenje izvedli takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju, 6. aprila 2016

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo danes, 6. aprila 2016, izvedli škropljenje v nasadu.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom, škropljenje bo potekalo zvečer in ponoči, predvidoma od 20. ure naprej.

V primeru slabega vremena bodo škropljenje izvedli takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju, 1. in 4. aprila 2016

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v petek, 1. aprila 2016 in v ponedeljek, 4. aprila 2016, izvedli škropljenje v nasadu.

V petek bodo škropili s fungicidom, škropljenje bo potekalo ponoči in dopoldan, predvidoma od 3. do 10. ure.
V ponedeljek bodo škropili z insekticidom, škropljenje bo potekalo zvečer in ponoči, predvidoma od 20. do 24. ure.
V primeru slabega vremena bodo škropljenje izvedli takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Osnovna šola Jožeta Gorjupa

Razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.

Vpis bo potekal od 14.3.2016 do vključno 9.4.2016.

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, ko bo občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2016/17, predvidoma do konca junija 2016.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletni strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pod zavihkom Vrtec – Obrazci za vrtec) ter na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Ravnateljica: Melita Skušek, prof.l.r.

Pripeti dokumenti
Razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017 Prenesi

Evrosad – obvestilo o škropljenju, 21. marca 2016

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v ponedeljek, 21. marca 2016, izvedli prvo letošnje škropljenje v nasadu. Škropili bodo z bakrom, delo po potekalo čez dan. V primeru slabega vremena bodo škropljenje izvedli takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Miloš Kovačič

Sporočamo žalostno vest, da je svojo življenjsko pot sklenil MILOŠ KOVAČIČ, častni meščan mesta Kostanjevica na Krki

V predragem očesu je luč ugasnila
in težka je solza kanila nizdol,
beseda slovesa je v tebi umrla,
a srca prevzela globoka je bol.
(Lado Smrekar)

Občina Kostanjevica na Krki sporoča žalostno vest, da je svojo življenjsko pot sklenil MILOŠ KOVAČIČ, častni meščan mesta Kostanjevica na Krki.

Zadnje slovo bo v družinskem krogu.

Vedno bo ostal v naših mislih.