Evrosad – obvestilo o škropljenju, 3.4.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo četrtek, 3.4.2014, med 20.00 in 4.00 uro zjutraj naslednjega dne, izvajal škropljenje. V primeru, da bo slabo vreme, se škropljenje prestavi na petek.

Škropili bodo posamezne vrste, z insekticidom in fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v najem

Občina Kostanjevica na Krki na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 57/08, 87/11 in 40/12-ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/2010 in 82/13) 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Ur.l. RS, št. 19/07 in 40/07-popravek) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM.

* Dokumente si lahko prenesete s pomočjo spodnjih povezav

Pripeti dokumenti
Vloga za najem tržnega stanovanja Prenesi
Besedilo razpisa – Tržno stanovanje Prenesi

Evrosad – obvestilo o škropljenju 31.3.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo v danes, ponedeljek, 31.3.2014, med 20.00 in 4.00 uro zjutraj naslednjega dne, izvajal škropljenje.

Škropili bodo s insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju 26.3.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo v sredo, 26.3.2014, v dopoldanskem času izvajal škropljenje, v kolikor bo to dopuščalo vreme, sicer se bo škropljenje prestavilo na večer ali četrtek.

Škropili bodo s fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo v petek, 21.3.2014, od 5.00 ure zjutraj dalje izvajal škropljenje, v kolikor bo to dopuščalo vreme, sicer se bo škropljenje prestavilo na kasnejšo uro.

Škropili bodo s fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Obvestilo o zapori cest

V skladu s 101. členom Zakona o cestah in dovoljenjem za zaporo ceste št. 215-1/2014-12, ki ga je dne 14.02.2014 izdala Občinska uprava Kostanjevica na Krki, vas obveščamo, da bomo, dne 02.03.2014 in 05.03.2014, izvedli popolno zaporo občinskih cest R2-419 od Zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti-Ulice talcev-Kambičevega trga-Oražneve ulice, zaradi izvedbe tradicionalne prireditve »ŠELMARIJA«. Zapora bo trajala predvidoma 02.03.2014 (od 13.00-18.00 ure) in 05.03.2014 (14.30-16.00 ure). Obvoz ni predviden, intervencijskim vozilom bo dostop omogočen.

Pripeti dokumenti
Obvestilo o zapori cest Prenesi