Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič
župan Občine Kostanjevica na Krki