Marjan Jerele

Izvoljen v 5. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje odbore:
Odbor za družbene dejavnosti in mladino,
Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem,
Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 040-883-007 ali svet.avanture@gmail.com

Mateja Jurečič

Mateja Jurečič

Izvoljena v 2. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.
Kot članica občinskega sveta je imenovana v naslednje komisije in odbore:
Statutarno pravna komisija,
Komisija za reševanje vlog in pritožb,
Odbor za finance in občinsko premoženje,
Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 051-342-609 ali mateja.jurec@gmail.com

Aleš Kegljevič – podžupan

Izvoljen v 3. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje komisije in odbore:
Komisija za reševanje vlog in pritožb,
Odbor za družbene dejavnosti in mladino.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 041-760-071 ali kegljevicales55@gmail.com

Andrej Kerin

Andrej Kerin

Izvoljen v 4. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje komisije in odbore:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Komisija za občinska priznanja, proslave ter sodelovanje z občinami,
Odbor za zaščito in reševanje.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 041-262-534

Anton Jarkovič

Anton Jarkovič

Izvoljen v 1. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju: Avguštine, Dolšce in Oštrc in sicer na nadomestnih volitvah dne 18.02.2018.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 041 722 734 ali na e-pošto: anton.jarkovic@gmail.com

Lovro Metelko

Lovro Metelko

Izvoljen v 5. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje komisije in odbore:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo,
Odbor za zaščito in reševanje.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 040-751-419 ali lovrometelko@gmail.com

Andrej Rajar

Andrej Rajar

Izvoljen v 7. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in Zaboršt.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje komisije in odbore:
Statutarno pravna komisija,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Odbor za finance in občinsko premoženje,
Odbor za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 041-710-419 ali sop.ikon@amis.net

Melita Skušek

Melita Skušek

Izvoljena v 5. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Dobe in Kostanjevica na Krki.
Kot članica občinskega sveta je imenovana v naslednje komisije in odbore:
Statutarno pravna komisija
Komisija za občinska priznanja, proslave ter sodelovanje z občinami,
Odbor za družbene dejavnosti in mladino.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 031-678-180 ali melita.skusek@gmail.com

Anton Zagorc

Anton Zagorc

Izvoljen v 6. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Grič in Orehovec.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje komisije in odbore:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Komisija za reševanje vlog in pritožb,
Odbor za gospodarstvo, obrt in turizem,
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 031 601 907 ali anton.zagorc@gmail.com

Robert Zagorc

Robert Zagorc, podžupan

Izvoljen v 3. volilni enoti, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
Kot član občinskega sveta je imenovan v naslednje komisije in odbore:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
Odbor za zaščito in reševanje.
Vaše predloge in pobude mi lahko sporočite na: 031-862-565 ali robert.zagorc@renault.com