• Cvetka Vukčevič Kofol – predsednica
  • Mihelca Lakner
  • Mateja Olovec
  • Nataša Unetič Tomše
  • Aleksandra Kodrič Zagorc

Datoteke: