Pripeti dokumenti
OBRLV2 – zbiranje podpor, ki se potrdi na UE Prenesi
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana Občinskega sveta v 1. volilni enoti (Avguštine, Dolšce in Ošrtc), ki bodo dne 18.02.2018 Prenesi
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev za neodvisno kandidaturo za nadomestne volitve člana Občinskega sveta pri večinskih volitvah Prenesi
Sklep o določitvi volišča v Občini Kostanjeica na Krki Prenesi
OBRLV9 – Kandidatura za čl. obč.svet – večinske Prenesi
OBRLV8 – soglasje kandidata za obč.svetnika Prenesi