Anketni vprašalnik: POTREBE PREBIVALSTVA PO ŠIROKOPASOVNI TELEKOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI

Občina Kostanjevica na Krki želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev. V ta namen bi želeli preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo anketo. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije. V primeru, da ima gospodinjstvo registrirano podjetje, izpolni anketni vprašalnik posebej za gospodinjstvo in posebej za podjetje/organizacijo.

Anketo je možno izpolniti tudi na spletni povezavi: https://www.surveymonkey.com/r/Kostanjevica. Rok za oddajo pisnega anketnega lista na Občino Kostanjevica na Krki je 25.11.2015.

Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča.

Pripeti dokumenti
Anketni vprašalnik – Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi Prenesi