Obvestilo o zapori ceste LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas, JP 693231 Žolnir-Črneča vas, JP 693232 Črneški vrh

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum Občina Kostanjevica na Krki, 371-1/2021-2
Vrsta zapore: Delna
Cesta: LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas, JP 693231 Žolnir-Črneča vas, JP 693232 Črneški vrh
Odsek/potek/stacionaža: Po posameznih fazah na območju Črneče vasi
Trajanje zapore: 15.03.2021 do 30.09.2021
Vzrok za zaporo: Dela na optičnem omrežju
Obvoz: Ni predviden
Predlagatelj zapore in odgovorna oseba: GVO d.o.o.
Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore: Janez Kozole

Obvestilo podjetja Evrosad o škropljenju 18. in 19. marca 2021

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v četrtek in petek, 18. in 19. marca 2021, čez dan, izvajali prvo spomladansko škropljenje jablan.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2020

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki v letu 2020 si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (prinponke).

Pripeti dokumenti
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki v letu 2020 Prenesi

Obvestilo za stalno pripravljenost na domu za mesec marec 2021

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Obvestilo PND marec 2021 Prenesi

Javni razpis za oddajo službenega stanovanja v najem

Dokument lahko na svoj računalnik prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Vloga za službeno stanovanje Prenesi
Javni razpis za oddajo službenega stanovanja v najem Prenesi

Javni razpisi 2021

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC PONOVNO ODPRTA

Dragi prijatelji Galerije Božidar Jakac in ljubitelji umetnosti, vrata našega muzeja bomo za obiskovalce ponovno odprli v soboto, 6. februarja 2021, ob 10. uri.

Ob spoštovanjem vseh varnostnih ukrepov bomo poskrbeli za varnost in prijetno počutje med vašim obiskom.

Ogledate si lahko naslednje razstave:

 • razstave iz stalnih zbirk
 • Silvan Omerzu: Pregledna razstava (podaljšana do 4. aprila 2021)
 • Mitja Konić: Amor Fati (podaljšana do do 4. aprila 2021)

Še posebej vas in vašo družino vabimo, da izkoristite priložnost in pridete na obisk v ponedeljek, 8. februarja 2021, ko bomo ob kulturnem prazniku pripravili novo,  XV. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Potovanje v školjko

Del programa ob Prešernovem dnevu pa se bo odvijal virtualno:

 • otvoritev XV. postavitve v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Potovanje v školjko
 • spletna ustvarjalnica Od preproste senčne lutke do lutkovnega avtomata, ob Pregledni razstavi Silvana Omerzuja

Vstop v galerijo bo na kulturni praznik, 8. februarja 2021 brezplačen! Odprti bomo po ustaljenem urniku od 10. do 18.

Vabilo na spletno proslavo ob Prešernovem dnevu

Po dolgem času spet lepo pozdravljeni in toplo povabljeni na našo spletno stran, kjer si lahko ogledate spletno proslavo učencev naše osnovne šole. Proslava je postavljena na ogled tudi na spletnih straneh OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

Z velikim veseljem pa vam tudi sporočam, da je svoja vrata odprla Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Nagovor in povabilo direktorja galerije je v priponki.

Čeprav v sprememnjenih pogojih se veselimo srečanja z vami in ostanimo zdravi.

Pripeti dokumenti
Dragi prijatelji Galerije Božidar Jakac in ljubitelji umetnosti Prenesi
8. februar 2021 – VABILO NA SPLETNO PROSLAVO Prenesi

PUST 2021 – zaradi epidemije COVID-19 odpade

OBVESTILO DIREKCIJE RS ZA VODE LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH V SLOVENIJI

Direkcija RS za vode je objavila obvestilo, v katerem poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnem in gospodarnem ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč.

Ob rednem vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem se lahko znatno zmanjša poplavno ogroženost in s tem se zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. Pri tem je sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in državljani ter državljankami Slovenije njuno potrebno, saj le s preventivnim in proaktivnim gospodarnem ravnanju preprečimo najhujše. Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2.reda (še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin)) so namreč  t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih (vodotoki 2.reda) se prispeva k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa bistveno se zmanjša pojav plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaganje naplavin.

V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 2.reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča:

 • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,
 • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati,
 • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka,
 • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
 • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),
 • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

V primeru, da lastnik ali uporabnik zemljišča sam ne zmore opraviti zakonsko določenih vzdrževalnih del, lahko k temu v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lokalna skupnost.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja – odstranjevanje grmičevja in drevja, je potrebno upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.