Delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja

Vse zainteresirane, ki želite aktivno sodelovati pri pripravi nove Strategije Lokalnega Razvoja (SLR), ki bo osnova za črpanje novih EU sredstev CLLD, vljudno vabimo, da se udeležite ene od delavnic, ki se bodo izvajale po vseh posavskih občinah po naslednjem razporedu:

LOKACIJA
DATUM
Pričetek ob
Za zainteresirane z območja občine KRŠKO:v prostorih RRA Posavje – sejna soba  (Mencingerjeva hiša), CKŽ 2, Krško
30.6.2015
18.00
Za zainteresirane z območja občine BISTRICA OB SOTLI:v prostorih »Sušilnice« (2. nadstropje, mansarda), Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli
1.7.2015
13.00
Za zainteresirane z območja občine BREŽICE:v prostorih Mestne hiše Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice
1.7.2015
16.00
Za zainteresirane z območja občine KOSTANJEVICA NA KRKI:v prostorih Mestne tržnice, Kambičev trg 5, Kostanjevica na Krki
1.7.2015
19.00
Za zainteresirane z območja občine RADEČE:v prostorih Občine Radeče – sejna soba, Ulica Milana Majcna 1, Radeče
2.7.2015
13.00
Za zainteresirane z območja občine SEVNICA:v prostorih Občine Sevnica – Trška dvorana (levo od vhoda v občinsko stavbo), Glavni trg 19a, Sevnica
2.7.2015
15.30

 

Več o namenu delavnic si preberite na spletni strani LAS Posavje: www.las-posavje.si
Na spletni strani LAS Posavje je objavljen tudi javni poziv s pristopno izjavo za članstvo v partnerstvu za obdobje 2014-2020.

Člane LAS Posavje vljudno prosimo, da posredujete vabilo tudi po svojih stikih in nam v vednost oz. ga po vaši presoji objavite na vaši strani!

Vljudno vabljeni!