Delna zapora pločnika in cestišča

Obveščamo vas o zapori ceste:

Dovoljenje: izdajatelj/ številka/datum
Občina Kostanjevica na Krki, 371-6/2020-5

Vrsta zapore:
Delna zapora pločnika in cestišča

Cesta:
LC 191331 Bivša državna cesta

Odsek/potek/stacionaža:
Označeno na grafičnem delu

Trajanje zapore:
21.05.2020 do 31.05.2020

Vzrok za zaporo:
Dela na ostrešju

Obvoz:
Ni predviden

Predlagatelj zapore in odgovorna oseba:
KT Tršinar, Sandi Tršinar s.p.

Odgovorna oseba za postavitev in vzdrževanje zapore:
Janez Kozole

Grafični prikaz: