Delovanje svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave v juniju 2020

Delovni čas svetovalne pisarne na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7:

15.06.2020, 11.30−15.00

Svetovalna pisarna brezplačno nudi informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne MKČN, o obratovanju in vzdrževanju obstoječih MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Kontakt svetovalca:
Aleš Levičar
Elektronski naslov: ales.levicar@kostak.si
Telefon: 07 48 17 233