Direkcija RS za vode bo izvedla dela na reki Krki v Kostanjevici na Krki

Direkcija RS za vode je pristopila k izvedbi investicijsko-vzdrževalnih del na reki Krki v Kostanjevici.

Pred izvedbo del je 3. avgusta potekal usklajevalni sestanek z Zavodom RS za naravo glede predvidenih del in načina izvedbe. Udeležila sta se ga tudi direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar in župan občine Kostanjevica na Krki, Ladko Petretič.

Predvidena dela zajemajo sanitarne poseke, odstranitev nanosov, zavarovanje poškodovane desne brežine gorvodno od otoka Kostanjevice na desnem bregu in mestoma brežin na otoku. Po izvedenih delih pričakujemo večjo prevodnost odseka Krke predvsem v območju Kostanjevice na Krki, kar bo znižalo letne vodostaje in zmanjšalo pogostost preplavljanj tako kostanjeviškega otoka, kot tudi kmetijskih površin v območju Kostanjevice.

Dela se bodo začela predvidoma v začetku septembra.

Vir