Društvena dejavnost ima v občini dolgoletno tradicijo.
Trenutno delujejo v občini naslednja društva, in sicer:

Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci

Kontakt: Anica Žugič
Dobe 21
M: 031 853 827
Spletna stran: www.dpz-podgorjanci.si
E: anica.zugic@gmail.com

Društvo čebelarjev

Kontakt: Boštjan Punčuh
Resljeva ulica 8, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 070 862 544
E: bostjan.puncuh@gmail.com

Društvo domače koline

Kontakt:  Kovačič Franc
Turopolje 19, 8310 Šentjernej
M: 031-325-499,
E: kovacic.franc@gmail.com

Društvo Gorjanska konjenica

Kontakt: Janez Škofljanec
Orehovec 62, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041 668 111
E: janez.skofljanec@fuchs.com

Društvo upokojencev

Kontakt: Ana Pajić
Resljeva 3, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 031 704 346

Društvo vinogradnikov

Kontakt: Matej Kuhar
Ulica talcev 1, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041 792 344
E: kuhar.matej.s.p@gmail.com

PGD Kostanjevica na Krki

Kontakt: Miro Drobnič
Ljubljanska c. 7a, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-396-288
E: miro.drobnic@gmail.com

Klub jamarjev

Kontakt: Brane Čuk
Grajska 25, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041 297 001
T: 07/49 87 088
E: kostanjeviska.jama@gmail.com
W: www.kostanjeviska-jama.com

Klub radioamaterjev

Kontakt: Jože Zagorc
Dolnja Prekopa 6, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-402-888
E: joze.zagorc@volja.net

KO Rdeči Križ

Kontakt: Brigita Košir
Krška cesta 3a , 8311 Kostanjevica na Krki
M: 070 866 571
E: kosir.br@gmail.com

Kulturno društvo

Kontakt: Lucija Kuntarič
Grajska 18, 8311 Kostanjevica na Krki
E: harlekindance@gmail.com

Lovska družina

Kontakt: Aleš Kegljevič
Resljeva 3, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-731-295
E: LD.Kostanjevica@siol.net

OOZZB NOB

Kontakt: Jakob Gašpir
Resljeva 5, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 051 851 182
E: zb.nob.knk@gmail.com

PGD Prekopa

Kontakt: Robert Zagorc
Dolnja Prekopa 21B, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 031 862 565

KD Pihalni orkester Kostanjevica

Predsednik: Grega Jordan
Kontakt: 031 737 380
e-mail: po.kostanjevica@gmail.com

Planinsko društvo POLOM

Kontakt: Franc Štokar
Hmeljska 19a, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-773-545
E: rigle@volja.net / franc.stokar@gmail.com

Ribiška družina

Kontakt: Jože Zagorc, Robert Hočevar (031-656-167)
Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-402-888
E: rdkostanjevicanakrki@siol.net

Športno društvo

Kontakt: Boris Polovič
Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-385-870
E: sportno.drustvo.kostanjevica@gmail.com

Kolesarsko društvo Landstrass

Kontakt: Andrej Božič
Ljubljanska 6, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-717-900
E: andrej.bozic5@gmail.com

Etnološko društvo Prforcenhaus

Kontakt: Jure Kovačič
Ulica talcev 20, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 031-305-300
E: prforcenhaus@gmail.com

Turistično društvo Kostanjevica na Krki

Predsednica: Tatjana Petrič
Kontakt: 041-538-797
e-mail: tajo.petric@gmail.com

Turistično društvo Orehovec

Orehovec 45, Kostanjevica  na Krki
Kontakt: Toni Hodnik
M: 031 363 401
e-mail: toni.hodnik@gmail.com

Društvo zbirateljev vojaške opreme

Kontakt: Boris Jevšnik
Ljubljanska 11, 8311 Kostanjevica na Krki

Društvo prijateljev Kostanjevice

Kontakt: Toni Žulič
Kolarjeva 47, 1000 Ljubljana
M: 041-765-792,
E: info.percom@gmail.com

Društvo likovnih umetnikov Dolenjske

Kontakt: Jože Marinč
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-466-954
E: jozemarinc@gmail.com

Odbojkarska sekcija v sklopu Športnega društva Kostanjevica

Kontakt: Ervin Felicijan
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki
M: 041-445-851
E: ervin.felicijan@guest.arnes.si

Športno plesno društvo TMT

Kontakt: Tjaša Venek Požgaj
Resljeva cesta 4
8311 Kostanjevica na Krki
M: 040-605-512
E: drustvo.tmt@gmail.com

Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki

Naslov: Grajska cesta 27, 8311 Kostanjevica na Krki
Kontakt: Nejc Jordan (031-216-196), Žan Štokar (051-876-277)
e-pošta: mladinskodrustvoknk@gmail.com