Galerija Božidar Jakac

Galerija Božidar Jakac se nahaja v prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana, ki ga je leta 1234 ustanovil koroški vojvoda Bernard Spanheimski. Samostan je deloval do 1786, ko ga je cesar Jožef II. Razpustil. V njegovih prostorih je nato delovalo regionlno upravno središče. Skozi celotno 19. stoletje sledimo postopnemu propadanju kompleksa, keterega sistematčna in celovita prenova je nato stekla v 50. letih 20. stoletja. Najstarejše jedro predstavlja Marijina cerkev, ki jo uvrščamo med najlepše primere zgodnjegotske (kasneje barokizirane) arhitekture na Slovenskem. Samostan je bil v obdobju renesanse in baroka večkrat prezidan, današnjo podobo, z enim največjih arkadnih dvorišč v srednji Evropi, pa je dobil v prvi polovici 18. stoletja. Leta 1974 je preurejene prostore nakdanjega samostana zasedla takrat ustanovljena Galerija Božidar Jakac, v okviru katere se danes s stalnimi zbirkami predstavljajo slovenski umetniki Božidar Jakac, brata France in Tone Kralj, Jože Gorjup, France Gorše, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan Borčić. Obiskovalci si lahko ogledajo še Pletersko zbirko starih mojstrov, ki je sicer last bližnje Kartuzije Pleterje. Začasne razstave potekajo v Lamutovem likovnem salonu, prostorih lapidarija in v nekdanji samostanski cerkvi, ki se kaže kot izjemen razstavni prostor, za katerega domači in tuji umetniki pripravljajo specifične razstavne projekte. Vrtove samostanskega kompleksa na poseben način zaznamujejo skulpture, ki od leta 1961 nastajajo v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev Forma viva.

Dodatne informacije:
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T: 07-49-88-140, F: 07 49 87 335
M: info@galerija-bj.si
W: www.galerija-bj.si

Gorjupova galerija v kostanjeviški osnovni šoli

Začetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v leto 1956, ko je bila v prostorih kostanjeviške osnovne šole, na pobudo takratnega ravnatelja, Lada Smrekarja, ustanovljena Gorjupova galerija, imenovana po domačinu, kiparju in slikarju, Jožetu Gorjupu (1907-1932). Delovanje Gorjupove galerije je leta 1974 prišlo pod okrilje novoustanovljene Galerije Božidar Jakac. Na stalni razstavi je predstavljen izbor plastik, slik, risb in grafik iz obsežne mednarodne zbirke likovnih del 20. stoletja. Bistveno za nastajanje in razvijanje te nenavadne galerije je to, da je večina likovnih del v zbirko pridobljenih z donacijami posameznih umetnikov. Stalno razstava je, z izborom kvalitetnejših del, preurejena vsakih nekaj let. Sedanja postavitev je na ogled od februarja 2020.

* ogled po predhodnem dogovoru v Galeriji Božidar Jakac

Lamutov likovni salon

Dvorec, katerega del je bil leta 1958 preurejen v Lamutov likovni salon, predstavlja najpomembnejšo posvetno stavbo v mestu Kostanjevica na Krki. Zametki objekta z bogato stavbno zgodovino segajo v 16.stoletje, stoletje kasneje je v lasti kostanjeviške cisterce, ki je poskrbela tudi za zidavo vzhodnega trakta in kapele sv. Ane, po ukinitvi samostana pa ga je leta 1793 kupila mestna občine, ki je v njem uredila novo župnišče in šolo. Lamutov likovni salon nosi ime po slikarju in grafiku Vladimirju Lamutu (1915-1962), saj je tukaj imel atelje.

Forma viva

Več kot sto skulptur, razstavljenih na prostem, v neposredni okolici nekdanjega cistercijanskega samostana, kjer domuje Galerija Božidar Jakac in v Kostanjevici na Krki, je nastalo na kiparskih simpozijih Forma viva v letih 1961 – 1988 ter bienalno od 1998 dalje. Udeleženci Forma vive so prihajali z vsega sveta. Skulpture, ki jih udeleženci oblikujejo mesec dni, so postavljene v čudovito naravno okolje. Ustvarjene so izključno iz hrastovega lesa, ki je tipičen osnovni material za to geografsko območje.