GOVOR ŽUPANA OB OTVORITVI VRTCA, 05.09.2014

Spoštovani otroci, zaposleni v vrtcu in Osnovni šoli, g. mag. Gregor Mohorčič, v.d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, gospe in gospodje.

Ko se začne umikati zima in prihaja pomlad, se v Krakovskem gozdu začenja svatovski obred žabice, katere samčki dobijo plavo barvo, zato ga imenujemo »plavček«. In po tej žabici ste, dragi malčki, poimenovali vrtec, ki danes na stežaj odpira svoja vrata.

Na občini smo z idejo o rekonstrukciji in dozidavi vrtca pričeli že v letu 2009, vendar takrat nismo mogli zagotoviti ustreznega financiranja. Lani pa smo to idejo, po večletnem prizadevanju, pripeljali do točke, ko smo lahko začeli z gradbenimi deli. In tako je danes pred nami največja letošnja investicija, ki nam je lahko vsem v ponos.

Najprej se moram zahvaliti svojim sodelavcem na občinski upravi, še posebej ge. Krajnc, s katerimi smo izgradnjo uvrstili v lanski in letošnji proračun, s čimer se je zaprla finančna konstrukcija. Zahvala tudi Ministrstvu za šolstvo, izobraževanje in šport, ki je projekt potrdilo in sofinanciralo z evropskimi sredstvi in sredstvi državnega proračuna. Zahvala tudi občinskemu svetu za razumevanje in potrditev investicije v proračunu občine. Še posebej pa velja zahvala izvajalcu del, podjetju SL-inženiring iz Boršta, za dobro opravljeno izvedbo del in g. Juvancu za strokovni nadzor.

Ob tem pa mi dovolite, da vam predstavim tudi finančni okvir te investicije in sicer:

–       43 % ali 673.712 € smo pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,

–       na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v okviru 21. člena Zakona o financiranju občin pridobili 278.166 €, kar je 18 % vrednosti,

–       26 % ali 410.721 € so sredstva lastnih virov občinskega proračuna,

–       za zagotovitev razlike pa je občina, na podlagi razpisa, najela posojilo pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica ter NLB v višini 202.000 €, kar je 13 % vrednosti investicije.

Žal v proračunu za leto 2014 nismo uspeli v celoti zagotoviti lastnih sredstev, zaradi česar se je morala občina, prvič od svojega obstoja in delovanja, zadolžiti.

Spoštovani!

Vsi skupaj smo lahko upravičeno ponosni na naš novi vrtec, ki je zgrajen po najnovejših standardih in normativih, kar pomeni, da bo še leta služil svojemu namenu.

Dovolite mi, da se še enkrat zahvalim vsem, ki ste aktivno sodelovali pri izgradnji, Vam, dragi malčki in spoštovani vzgojitelji, pa prijetno bivanje v novih prostorih.

 

 

Mojmir Pustoslemšek, l.r.
župan

 
Galerija slik