Kostanjevica na Krki - Logotip

Gradivo s spletnih delavnic SPOT svetovanje Posavje

Pred kratkim so bile v organizaciji SPOT svetovanje Posavje – Centra za podjetništvo in turizem Krško skupaj s partnerji izvedeni dve spletni delavnici na temo sprememb DDV in interventnih ukrepov ter na tematiko zakonodajnih novosti glede embalaže in odpadkov. Izobraževanja so bila za udeležence brezplačna, udeleženci so prejeli tudi e-gradivo.  
 
Vse podjetnike oz. podjetja, ki se izobraževanj niso mogli udeležiti obveščamo, da so na naši spletni strani tudi na voljo gradiva s teh delavnic in sicer:
1. delavnica »Spremembe DDV in interventni ukrepi«, izvedena skupaj s partnerjem Obrtno podjetniško zbornico Krško.
Vsebina delavnice na kratko:
1.      Spremembe DDV po 1.7.2021 (pregled sprememb, obračun DDV-ja pri prodaji na daljavo ter pri elektronskih in osebnih storitvah, obračun tujega DDV-ja v primeru, ko podjetje nima »tuje« DDV številke, primeri prekrškov, pri katerih vas lahko kaznuje finančna uprava druge države in podobno) ter druga predvidena sprememba davčne zakonodaje.
2.      Interventni ukrepi PKP-jev (pregled vseh še veljavnih ukrepov in predvidenih dodatnih ukrepov prihajajoče interventne zakonodaje).
3.      Vračilo državne pomoči (nezadosten upad prihodkov po pravilniku, kdo mora vrniti državno pomoč in postopek ter ostalo).
Predavala je ga. Marija TOMC MUC, izkušena davčna svetovalka in predavateljica.
2. delavnica »Zakonodajne novosti glede embalaže in odpadkov«, izvedena skupaj s partnerjem Posavsko gospodarsko zbornico, Krško.
Vsebina delavnice na kratko:
1. predstavitev nove uredbe s področja embalaže in odpadne embalaže,
2. obveznosti pravnih osebe vključno z obveznostmi samostojnih podjetnikov,
3. proizvajalčeva razširjena odgovornost,
4. rok za prilagoditev proizvajalcev in trgovcev novim zahtevam,
5. zahteve za označevanje embalažnih materialov,
6. sledljivost pri dokazovanju skladnosti z ključnimi zahtevami uredbe,
7. izmenjava stališč in mnenj ter odgovori na vprašanja udeležencev.
Predavala je ga. Antonija Božič Cerar, direktorica službe za varstvo okolja od 1. 1. 2020.

Sicer planiramo še ostala druga izobraževanja in usposabljanja, ki bodo objavljena na naši spletni strani, zato vas vabimo, da spremljate spletno stran CPT Krško – dogodki.

O ostalih aktualnih izobraževanjih v okviru podjetniškega inkubatorja Krško, trenutnih ukrepih v pomoč gospodarstvu oz. ostalih novostih si preberite na spletni strani CPT Krško.

SPOT Svetovanje Posavje
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Center za podjetništvo in turizem Krško
Cesta krških žrtev 46, SI – 8270 Krško
T: 00386 (0)7 490 22 24
M: 00386 (0) 51 655 936
www.cptkrsko.si