GRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE NA OBMOČJU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Na območju Občine Kostanjevica na Krki se pričenja gradnja optičnega omrežja iz projekta RUNE. Gradnja glavnega voda bo v veliki meri potekala v območju občinskih cest v in med naselji Ržišče, Velike Vodenice, Kočarija, Orehovec, Oštrc, Črneča vas, Jablance in Slinovce. Zato naročnik in izvajalec del na občinskih cestah prosijo za strpnost in potrpežljivost ob zaporah na cestah.

Dela se bodo v obdobju od 7.7.2021 do 7.8.2021 izvajala na naslednjih cestah, kjer bodo postavljene delne in izjemoma tudi kratkotrajne popolne zapore:

 • LC191251 Kostanjevica-Ivanjše-V.Vodenice-V.Ban
 • JP693131 Kočarija-Male Vodenice
 • JP693073 Ivanjše-Blatnik
 • JP693171 Orehovec-Vodeniška
 • JP693172 Orehovec1-Grič-Stipanič
 • LC191261 Grad-Orehovec
 • JP693205 Orehovec-odcep I
 • JP693202 Dolšce-Orehovec
 • JP693211 Vas Dolšce-Oštrc
 • LC191261 Grad-Orehovec
 • JP693213 TP Oštrc-Avg.-693258
 • JP693258 Kluce-Oštrc
 • JP693241 Globočice-Zavode
 • JP693253 Slinovce-Gnude-Zavode
 • JP693251 Globočice-Slivje Slinovce
 • JP693252 Slinovce-Karlce
 • JP693214 Vas Oštrc-povezava I
 • JP693011 Črneča vas-Črešnjevec

Kontaktna oseba izvajalca del: Denis Grubačevič, tel. 040 670 057.