Kostanjevica na Krki - Logotip

Informacija o poslovanju gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov posameznikov v Posavski regiji v letu 2015

Na podlagi podatkov, ki so jih za potrebe državne statistike predložili gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki, so v AJPES Izpostavi Krško izdelali informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Posavski regiji v letu 2015. Na začetku informacije je povzetek, v katerem so na kratko navedene bistvene ugotovitve.

Tokrat so na AJPES-u pripravili tudi kratek izvleček temeljnih podatkov o poslovanju družb s sedežem v občini Kostanjevica na Krki.

Pripeti dokumenti
Temeljni podatki o poslovanju družb v občini Kostanjevica na Krki Prenesi
Informacija o poslovanju GD in SP v Posavski regiji v letu 2015 Prenesi