Izjava o dostopnosti po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) 

Občina Kostanjevica na Krki se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.kostanjevica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21-ZInfV-A, 189/21-ZDU-1M in 18/23-ZDU-1O; v nadaljevanju: ZDSMA) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.kostanjevica.si

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  1. Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.
  2. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.
  3. Arhivski dokumenti in vsebine, ki se nahajajo na arhivski pod domeni in so bile umeščene na staro spletno stran v zadnjih 17 letih niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen ZDSMA). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik.
  4. Del slik, ki se nahajajo na arhivski pod domeni nima vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
  5. Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
  6. Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. aprila 2023.

Uporabljena je bila metoda iz 1. alinee točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov:  obcina@kostanjevica.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bo možno podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

Republika Slovenija

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Fizična in komunikacijska dostopnost

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM:

Prostori Občine Kostanjevica na Krki se nahajajo na naslovu Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Najbližje avtobusno postajališče je 400 m oddaljeno od občinske stavbe ob Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 16.

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM:

Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Parkirna mesta, ki so na voljo, so dostopna tudi invalidom.

VSTOP V ZGRADBO

Uporabnikom je omogočen samostojen vstop in so vse službe dostopne v pritličju stavbe. Za pomoč pokličite na telefonsko številko 07 49 87 275.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA RANLJIVE SKUPINE:

Tehničnih pripomočkov ni, ker so vse službe dostopne v pritličju stavbe.

 

Številka :  061-1/2021-8
Datum  :   19.04.2023

Robert Zagorc,
župan Občine Kostanjevica na Krki