IZŠLA JE NOVA KARTA KOLESARSKIH IN POHODNIH POTI

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI V SODELOVANJU S TIC-EM IN DRUŠTVI IZDALA KARTO POHODNIH IN KOLESARSKIH POTI

Novembra 2020 je v nakladi 3000 izvodov v slovenskem in angleškem jeziku izšla nova karta pohodnih in kolesarskih poti v občini Kostanjevica na Krki. Izdelalo jo je podjetje IziMap d.o.o. iz Šmartnega pri Litiji, brezplačno pa jo lahko dobite v Turistično informativnem centru
Kostanjevica na Krki.

Na karti je z grafi in opisi označenih sedem kolesarskih poti (Trdinova pot, Cvičkova pot, Panoramska pot, Mostovi reke Krke, Pot po Gorjancih, Okoli Kostanjevice in Gorsko kolesarska pot), opisana je tudi Slovenska turnokolesarska pot, ki poteka po Gorjancih ob meji s Hrvaško.

Na karti so opisane tudi štiri tematske poti (Resslova pot po Krakovskem gozdu, Uskoška pot, Cvičkova pot in Grajska pot) ter dve planinski poti (Pot na Kičer in Krožna pot na Štembuh), opisana je tudi evropska pešpot E7, ki mimo Kostanjevice poteka čez Krakovski gozd in
naprej proti Krškem.

Na hrbtni strani karte je zemljevid v merilu 1 : 36000, ki na zahodu sega do Šentjerneja, do Velikih Malenc in Krške vasi na vzhodu, na severu do Drnovega in Velike vasi pri Krškem ter na jugu do Žumberačke gore na Hrvaškem. Na zemljevidu so poleg kolesarskih in pohodnih poti označene tudi naravne in kulturne znamenitosti v občini Kostanjevica na Krki in širše.

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujemo vsem posameznikom in društvom, ki ste od vsega začetka aktivno sodelovali pri pripravi vsebin in slikovnega gradiva.

Pripravila: Karla Gašpar