Izvajanje zdravstvenih storitev od 4.5.2020 dalje

Delno sproščanje izvajanja zdravstvenih storitev s 4.5.2020

ZD Krško bo s 4.5.2020 pričel s postopnim sproščanjem ukrepov za preprečevanje epidemije. Družinski zdravniki in  pediatri  bod v času svojega običajnega ordinacijskega časa  dosegljivi za telefonske posvete, naročanje receptov in druga administrativna opravila.

V kolikor bo izbrani osebni zdravnik ali pediater ocenil, da je potreben obisk pacienta v ambulanti, se bo pacienta naročilo na dani termin.  Prav tako se je potrebno pri izbranem osebnem zdravniku predhodno naročiti za preveze ran. Svojo dosegljivost  za naročene paciente  so razširile tudi  pulmološka in psihiatrična specialistična ambulanta.

Na lokacijah  ZD Krško, ZP Senovo in ZP Kostanjevica na Krki bomo do nadaljnjega sprejemali samo naročene paciente. Pacienti naj na naročeni termin pridejo nekaj minut pred pregledom.

Vstop naročenih pacientov je možen samo skozi glavni vhod, kjer  se še vedno  vrši stroga triaža. Ob vstopu  v zdravstveno ustanovo je obvezna uporaba zaščitne maske.

Vhoda v ZP Senovo in ZP Kostanjevica na Krki ostajata zaklenjena. Naročene paciente bodo ob določeni uri sprejele in triažirale same sestre iz ambulant in jih prav tako spuščale iz ambulante.

Tudi v nadaljnje bo pri koriščenju  in nudenju zdravstvenih storitev potrebna previdnost uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev.

Posebno skrb bomo posvečali  informiranju pacientov in zaposlenih, triaži pacientov na vhodu, kontroliranem vstopu naročenih pacientov, časovni obravnavi pacientov s čim manj srečevanja z ostalimi pacienti, varni obravnavi, skrbi  za  razkuževanje, higieno in ustrezno osebno zaščitno opremo zaposlenih.

TELEFONSKA DR. CEPIČ: 07 49 88 320
TELEFONSKA DR. SEVER: 07 49 88 323