Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Sekcija dimnikarjev pri OZS je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) pripravila zloženko za osveščanje občanov. Gre za splošne inforomacije za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka. Elektronkso verzijo zloženke si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave.

Pripeti dokumenti
Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav Prenesi