Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov

Obveščamo vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije objavila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Prav tako so na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/ objavili stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine.