Javni poziv staršem oz. zakonitim zastopnikom otrok, ki so rojeni od 1.1.2015 do 31.12.2019 in imajo stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki

Sprejeta je bila Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov. Mladoletne otroke zastopate starši oz. zakoniti zastopniki, zato vas pozivamo da izpolnite priloženi obrazec: »privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, ki jo potrebujemo za obdaritev vaših otrok z darilom Božička. V primeru, da v vrtcu ali osnovni šoli še niste oddali obrazec, vas pozivamo, da le-tega izpolnite, podpišite in pošljete na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, ali pa osebno dostavite v tajništvo občine. Obrazec je dostopen na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali pa ga prevzamete pri Aniti Krajnc, Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki.

Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki

Pripeti dokumenti
SOGLASJE staršev – po Zakonu o varstvu osebnih podatkov 2020 Prenesi