Kostanjevica na Krki - Logotip

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 – https://cptkrsko.si/novo-javni-poziv-za-pomoc-podjetjem-v-gostinstvu-in-turizmu-v-casu-epidemije-covid-19-2/

Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma), ki so imela na dan 12.3.2020 vsaj enega zaposlenega – šteje tudi samozaposlena oseba (pogoj vsaj en zaposlen tudi na dan oddaje vloge) in v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55), 
  • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56), 
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, 
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, 
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje, 
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Prijavni obrazec za oddajo vloge bo aktiven predvidoma danes 12.4.2021, po 13. uri, na spletnem portalu SPIRIT – https://www.spiritslovenia.si/razpis/366.

Upravičenci, ki so bili prejemniki sredstev po javnem pozivu, objavljenim 16.11.2020, niso upravičeni do pomoči po tem javnem razpisu.

Edini komunikacijski kanal z razpisovalcem javnega poziva je zgolj elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si in v primeru tehničnih težav z oddajo vloge telefonska številka: 01/ 828 06 70.

Za več informacij glede pogojev in pomoči prijave na javni poziv se zainteresirani lahko obrnejo tudi na našo SPOT točko, tel.: 07 490 22 25 ali  07 490 22 25.