Kostanjevica na Krki - Logotip

JAVNI POZIV ZA VSTOP V RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027

Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, dne 9.6.2023 objavila:

JAVNI POZIV ZA VSTOP V RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027
Vabimo vso zainteresirano javnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.
Ribiški LAS Posavje (v nadaljevanju LASR) bo vzpostavljen kot javno-zasebno partnerstvo za območje regije Posavje z namenom izvajanja pristopa:
  • CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Javni poziv in pristopna izjava za vstop v članstvo se nahajata na povezavi: Ribiški Las-Posavje (ribiskilas-posavje.si)
Novica je dostopna tudi na Facebook strani LAS Posavje: https://www.facebook.com/lasposavje

Vabimo vas, da nam posredujete pristopno izjavo za včlanitev in da to sporočilo posredujete vsem, za katere menite, da bi jih članstvo v LASR zanimalo.

Pripeti dokumenti
JAVNIPOZIV Prenesi