Kostanjevica na Krki - Logotip

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki je objavila Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki. Pozivamo vse, ki odvajanje fekalnih vod še nimate ustrezno urejenih, da si to uredite in s tem pripomorete k zdravemu okolju. Upravičeni občani, ki ste od 1.1. 2020 vgradili malo biološko čistilno napravo na območjih, kjer ni javne kanalizacije, lahko sodelujete na razpisu. Poglejte si tudi druge pogoje v gradivu /povezava na gradivo razpisa/ ali v Uradnem listu RS na tej povezavi.