Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2022

Občina Kostanjevica na Krki je objavila Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2022. Pozivamo vse, ki odvajanje fekalnih vod še nimate ustrezno urejenih, da si to uredite in s tem pripomorete k zdravemu okolju. Upravičeni občani, ki ste od 1.1. 2021 vgradili malo biološko čistilno napravo na območjih, kjer ni javne kanalizacije, lahko sodelujete na razpisu. Poglejte si tudi druge pogoje v gradivu /povezava na gradivo razpisa/ ali v uradnem listu na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022056.pdf

Pripeti dokumenti
MČN 2022 – RAZPIS Prenesi
MČN 2022 RAZPIS – obrazci in pogodba. Prenesi