Kostanjevica na Krki - Logotip

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in določil Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) Občina Kostanjevica na Krki objavlja: JAVNI RAZPIS Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Kostanjevica na Krki.

Pripeti dokumenti
Besedilo razpisa Prenesi
Obrazci in pogodba Prenesi