Kostanjevica na Krki - Logotip

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP

RRA Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. dne 2.6.2023 objavlja Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropski ali nacionalnimi sredstvi,
  • financiranje investicij ter
  • financiranje obratnih sredstev.

Garancije za kredite se dodelijo vlagateljem, ki imajo na območju regije Posavje svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.

Razpisna dokumentacija:

Razpis je odprt do 15.12.2023.

Dodatne informacije lahko pridobite pri Danici Kramžar, tel.: 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .

Vir: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html