Kostanjevica na Krki - Logotip

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2019

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št.
36/16 ), 5. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14 ) in 64. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) objavlja Komisija za občinska
priznanja, proslave in sodelovanje z občinami pri Občinskem svetu Občine Kostanjevica na Krki

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2019

S podelitvijo občinskih priznanj želi Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v letu 2019 izročiti
priznanja najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in
skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in
ugledu občine.

Za več si prenesite besedilo razpisa tukaj.