Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta “STANOVANJSKA GRADNJA OŠTRC – ZAHOD”

Za več informacij si lahko prenesete dokumente (priponke) s pomočjo spodnjih povezav.

Pripeti dokumenti
OPPN OŠTRC ODLOK_ostrc_DO Prenesi
OPPN OŠTRC Javno naznanilo 1.8.16. Prenesi
OOPN OŠTRC 1_tekst_ostrc_DO_150716 Prenesi