Kostanjevica na Krki - Logotip

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1

Občina Kostanjevica na Krki naznanja, da bo javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1 potekala od 11.4.2023 do vključno 11.5.2023. Gradivo bo razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki in na spletni strani občine www.kostanjevica.si. V okviru javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava 13. aprila 2023 ob 17. uri v sejni sobi Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, na naslovu Kambičev trg 5, 8311 Kostanjevica na Krki. SD OPN 1 obravnava pobude devetih zasebnih pobudnikov: HPG Brežice, d.o.o., Ribogojstvo Goričar, d.o.o., Tršinar Sandi, Tršinar Janez, Milan Zagorc, Marko Novak, Beneficij d.o.o., Avgust Colarič, Andrej Zurc.

Dokumenti za prenos:

Zaradi umika nekaterih pobud s strani pobudnikov je v osnutku odloka besedilo vezano na umaknjene pobude prečrtano zaradi sledljivosti. V predlogu odloka tega besedilo ne bo.