JAVNO NAZNANILO

Občina Kostanjevica na Krki s tem JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc.št. *88, parc.št. 757, parc.št. 755, parc.št. 763/3, parc. št. 775/2, parc.št. 775/7, parc.št. 774/1, parc. št. 774/2, parc.št. 774/3, parc.št. 790/4, parc.št. 790/3, parc.št. 790/2, parc.št. 789/1, parc.št. 785/6, parc.št. 1698/9, parc.št. 1695, parc.št. 1692, parc.št. 1689, parc.št. 1686, parc.št. 1680, parc.št. 1666, parc.št. 1665, parc.št. 1653, parc.št. 1652, parc.št. 1650, parc.št. 1651/2, parc.št. 1186/2, parc.št. 1187, parc.št. 1198/11, parc.št. 1198/8, parc.št. *243, parc.št. 1227/1, parc.št. 1228/3, parc.št. 1225/3 vse k.o. 1331 – Kostanjevica.

Občina Kostanjevica na Krki nepremičnine potrebuje za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture – kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki s pripadajočo infrastrukturo v skladu s projektom “Kolesarska povezava od središča Krškega do Kostanjevice na Krki”, št. P-2019/46, ki ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 29.01.2021 do vključno 15.02.2021 v času uradnih ur v prostorih Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, pri višjem svetovalcu za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Pripeti dokumenti
JAVNO NAZNANILO Prenesi
JAVNA RAZGRNITEV – Sklep o javni razgrnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastn… Prenesi
Izsek situacije_maj 2020 – A4 Prenesi
Izsek situacije_maj 2020 – A0 Prenesi