Kostanjevica na Krki - Logotip

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v najem

Občina Kostanjevica na Krki na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 57/08, 87/ 11 in 40/12-ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/2010 in 82/13) 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Ur.l. RS, št. 19/07 in 40/07-popravek) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM.

Za več informacij si prenesite dokumente s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Razpis za najem tržnega stanovanja Prenesi
vloga za najem tržnega stanovanja Prenesi