Poplave 2014 – donacija pitne vode dne 19.09.2014

Občina Kostanjevica na Krki obvešča vse prebivalce, da si lahko jutri, v petek, dne 19.09.2014 od 13.30 ure dalje, za stavbo občine vzamejo zavoj ali več pitne vode, katere donacijo (15.624 plastenk po 1,5 l vode) bomo prejeli zaradi poplav, ki so nas prizadele od 13. do 17.09.2014 in že dalj časa trajajoče oporečnosti vodovodnega sistema, zaradi česar moramo vodo še vedno prekuhavati.

Judita Lajkovič, univ.dipl.prav., l.r.
Direktorica občinske uprave

Poplave 2014 – Obrazci za prijavo škode

Občina Kostanjevica na Krki obvešča vse oškodovance (lastnike stanovanjskih in gospodarskih objektov in nosilce kmetijskih gospodarstev), naj na občini čimprej prijavijo škodo, nastalo zaradi posledic poplav.

Obrazci za prijavo škode so dosegljivi na občini in na tej spletni strani (glej tabelo spodaj).

Vlada RS sicer ni sprejela še nikakršnih sklepov o izvajanja ukrepov odprave posledic nastale škode, vendar pa bodo člani komisije in sodelavci, na podlagi oddanega obrazca, pričeli s svojim delom na terenu zato jim, prosim, omogočite dostop na vaše zemljišče in v poškodovane objekte. Vse oddane prijave morajo biti preverjene na terenu in kot zbirnik nastale škode bodo, po izdanem sklepu vlade RS, oddane na Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje.

Za vse potrebne informacije in nejasnosti pri prijavi škode se lahko obrnete na direktorico OU, Judito Lajkovič, na tel. št. 08 20 50 617 ali GSM 051 635 830 (škoda na objektih) in Karlo Gašpar, na tel. št. 08 20 50 618 ali GSM 051 635 832 (škoda v kmetijstvu).

Pripeti dokumenti
OBVESTILO – POPLAVE 2014 Prenesi
Obrazec: OCENA ŠKODE NA ŽIVALIH, PERUTNINI IN RIBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
Obrazec: OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
Obrazec: OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi
Obrazec: OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN GOZDOVIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI Prenesi

Obvestilo za uporabnike vodovodnega sistema Kostanjevica na Krka in preklic prekuhavanja v občini Krško

Kostak d.d. obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov v občini Krško, da vode ni več potrebno preventivno prekuhavati.

Za vodovodni sistem Kostanjevica na Krki ukrep prekuhavanja pitne vode še vedno velja, do preklica.

Obvestilo uporabnikom pitne vode v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

Kostak d.d. obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, da je prišlo zaradi obilnih padavin, ki so povzročile poplave, plazove, neprevoznost cest in poti, do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Vse razpoložljive ekipe so na terenu in odpravljajo nastale posledice.

Če opazite, da je voda motna, najprej odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite. V primeru, da se stanje ne izboljša nas obvestite na telefonsko št. 07 48 17 224 in upoštevajte navodila o prekuhavanju pitne vode. Za vodovodni sistem Kostanjevica na Krki še vedno velja izdan ukrep prekuhavanja pitne vode.

Navodila o prekuhavanju vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj voda ostane v isti posodi v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, jo moramo pred prekuhavanjem precediti skozi več plasti čiste tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

Vir: povzeto po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Prosimo za strpnost in razumevanje.

Obvestilo uporabnikom vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki

Kostak d.d. obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki, da je zaradi obilnih padavin povečana motnost pitne vode, zato je potrebno vodo pred uporabo še vedno prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Navodila o prekuhavanju vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj voda ostane v isti posodi v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Če je voda motna, jo moramo pred prekuhavanjem precediti skozi več plasti čiste tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

Vir: povzeto po navodilih NIJZ

Prosijo za razumevanje!

Soglasje za prodajo na kvaternem sejmu, ki bo 21. in 28. septembra 2014

Podjetnike, ki so zainteresirani za prodajo na kvaternem sejmu na Slinovcah obveščamo, da morajo pri pristojni službi Občine Kostanjevica na Krki oddati vlogo za prodajo blaga izven prodajaln.
Parcelna številka, ki se navede na vlogi, je 194/9, k.o. Kostanjevica.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, podračun za nakazilo je naveden na obrazcu. Vloge lahko oddate tudi v elektronski obliki na e-naslov: karla.gaspar@kostanjevica.si.

Prosimo za pravočasnost vložitve vlog.

Pripeti dokumenti
Vloga za izdajo soglasja za prodajo Prenesi
Podružnična cerkev Matere dobrega sveta na Slinovcah; avtor Janez Zakšek Prenesi

GOVOR ŽUPANA OB OTVORITVI VRTCA, 05.09.2014

Spoštovani otroci, zaposleni v vrtcu in Osnovni šoli, g. mag. Gregor Mohorčič, v.d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, gospe in gospodje.

Ko se začne umikati zima in prihaja pomlad, se v Krakovskem gozdu začenja svatovski obred žabice, katere samčki dobijo plavo barvo, zato ga imenujemo »plavček«. In po tej žabici ste, dragi malčki, poimenovali vrtec, ki danes na stežaj odpira svoja vrata.

Na občini smo z idejo o rekonstrukciji in dozidavi vrtca pričeli že v letu 2009, vendar takrat nismo mogli zagotoviti ustreznega financiranja. Lani pa smo to idejo, po večletnem prizadevanju, pripeljali do točke, ko smo lahko začeli z gradbenimi deli. In tako je danes pred nami največja letošnja investicija, ki nam je lahko vsem v ponos.

Najprej se moram zahvaliti svojim sodelavcem na občinski upravi, še posebej ge. Krajnc, s katerimi smo izgradnjo uvrstili v lanski in letošnji proračun, s čimer se je zaprla finančna konstrukcija. Zahvala tudi Ministrstvu za šolstvo, izobraževanje in šport, ki je projekt potrdilo in sofinanciralo z evropskimi sredstvi in sredstvi državnega proračuna. Zahvala tudi občinskemu svetu za razumevanje in potrditev investicije v proračunu občine. Še posebej pa velja zahvala izvajalcu del, podjetju SL-inženiring iz Boršta, za dobro opravljeno izvedbo del in g. Juvancu za strokovni nadzor.

Ob tem pa mi dovolite, da vam predstavim tudi finančni okvir te investicije in sicer:

–       43 % ali 673.712 € smo pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,

–       na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v okviru 21. člena Zakona o financiranju občin pridobili 278.166 €, kar je 18 % vrednosti,

–       26 % ali 410.721 € so sredstva lastnih virov občinskega proračuna,

–       za zagotovitev razlike pa je občina, na podlagi razpisa, najela posojilo pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica ter NLB v višini 202.000 €, kar je 13 % vrednosti investicije.

Žal v proračunu za leto 2014 nismo uspeli v celoti zagotoviti lastnih sredstev, zaradi česar se je morala občina, prvič od svojega obstoja in delovanja, zadolžiti.

Spoštovani!

Vsi skupaj smo lahko upravičeno ponosni na naš novi vrtec, ki je zgrajen po najnovejših standardih in normativih, kar pomeni, da bo še leta služil svojemu namenu.

Dovolite mi, da se še enkrat zahvalim vsem, ki ste aktivno sodelovali pri izgradnji, Vam, dragi malčki in spoštovani vzgojitelji, pa prijetno bivanje v novih prostorih.

 

 

Mojmir Pustoslemšek, l.r.
župan

 
Galerija slik

V septembru akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Podjetje Kostak d.d. obvešča, da bodo v septembru zbirali nevarne odpadke. Akcija bo potekala med 18. in 20. septembrom. V Kostanjevici na Krki bo zbiranje potekalo v petek, 19. septembra 2014, od 17.15 do 18.15 ure.

Zbirališče bo na parkirišču pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa.

Zbirali bodo:

  • škropiva (pesticidi, insekticidi, fitoterapevtski pripravki),
  • zdravila (posipi, tablete, sirupi) in termometre,
  • čistila in kozmetiko (pršila, ličila, …),
  • ostanke lakov, barv, lepil, topil,
  • odpadna olja in masti (ostanki motornih in jedilnih olj),
  • akumulatorje in baterije.

Obvestilo uporabnikom vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki

Kostak d.d. obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki, da je potrebno vodo pred uporabo, zaradi povečane motnosti prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Navodila o prekuhavanju vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj voda ostane v isti posodi v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.
Če je voda motna, jo moramo pred prekuhavanjem precediti skozi več plasti čiste tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

Vir: povzeto po navodilih NIJZ
Prosijo za razumevanje!

Peticija proti ukinitvi enote nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško

Krško, 22. avgust 2014 – Potem ko so na zadnji seji peticijo proti ukinitvi enote nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško podpisali občinski svetniki, bo Občina Krško v naslednjem tednu s peticijo nadaljevala. Od ponedeljka, 25. avgusta, do sobote, 30. avgusta, tako vse občane vabijo, da s podpisom podprejo zahtevo, da vlada RS za čas obratovanja in razgradnje NEK v Krškem s sporazumom zagotovi obstoječo organizacijo in financiranje nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško. Zbrane podpise bodo predali vladi oz. ministrstvu za zdravje.

Plakat: Urgence v Krškem ne damo

Več informacij (vir):
http://www.krsko.si/2507/urgence-v-krskem-ne-damo