Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 23.6.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v ponedeljek, 23.6.2014, od 20.00 ure zvečer do 4.00 ure naslednjega dne, izvedli škropljenje .

V primeru slabega vremena, se škropljenje prestavi na torek, 24.6.2014.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 17.6.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v torek, 17.6.2014, od 4.00 ure zjutraj do 13.00 ure, izvedli škropljenje.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Vabilo na brezplačni dogodek: EU sredstva za podjetnike

V programskem obdobju 2014 – 2020, bodo za črpanje zopet na voljo evropska sredstva. Z namenom seznanitve in približanju razpisov vas vabimo na brezplačno delavnico, namenjeno vsem podjetnikom, obrtnikom, javnim inštitucijam, subjektom podpornega okolja, nevladnim organizacijam ter ostalim posameznikom.

Na delavnici bodo predstavljene možnosti svetovanja pri poslovnih in razvojnih usmeritvah, oblike pomoči in proces pridobivanja EU sredstev ter posebna ponudba banke Hypo Alpe Adria.

Po predavanju sledi v avli Mestne hiše prijetno druženje ob pokušanju odličnih domačih vin, penin, mladih sirov ter suhomesnatih in mesnatih izdelkov.

Delavnica bo potekala v četrtek, 19.6.2014 s pričetkom ob 19:00 uri v Mestni hiši Brežice (vhod poleg Upravne enote Brežice).

Prijave na: info@pcbrezice.si.

Finančni partner projekta: Hypo Alpe Adria

Vljudno vabljeni!

Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 11.06.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo jutri, 11. junija 2014, izvedel škropljenje. Škropljenje se bo izvajalo zvečer in ponoči, med 20.30 in 04.00 uro.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Kostanjevica na Krki

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave.

Pripeti dokumenti
Pogoji plakatiranje 2014 – predčasne volitve v DZ Prenesi

Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani objavil javno povabilo Prvi izziv 2014

Obveščamo vas, da je danes Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani objavil javno povabilo Prvi izziv 2014, ki omogoča subvencioniranje zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim bivališčem iz vzhodne Slovenije mlajše od 30. let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.
Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev (polni delovni čas) skupaj s 3-mesečno poskusno dobo.

Subvencijo lahko pridobijo delodajalci (razen iz sektorja Država), katerih sedež je v Vzhodni Sloveniji (seznam občin priložen). Višina subvencije: 7.250 EUR oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida.
Javno povabilo je odprto od 30. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 27.6.2014. Zadnji rok, ko se lahko sklene delovno razmerje med delodajalcem in vključeno osebo: 15. 7. 2014.

Hkrati želimo opozoriti tudi na javno povabilo Delovni preizkus za mlade (čakalna doba pri Zavodu ni pomembna), katerega namen je, omogočiti mladim brezposelnim, da preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci (kandidirajo lahko vsi, registrirani za opravljanje dejavnsoti) pa lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Delovni preizkus lahko traja najmanj 100 ur in največ mesec dni. Delodajalcu se povrnejo stroški, ki nastanejo z izvajanjem delovnega preizkusa v fiksni višini 195 EUR na udeleženca. Oddaja ponudb na javno povabilo: do porabe sredstev, najdlje do 1. 9. 2014.

Za vse pravne in fizične osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v RS, je do 1. 7. 2014 odprto tudi javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno usposabljanju brezposelnih za opravljanje konkretnih del na konkretnem delovnem mestu. V program se lahko vključijo osebe z najmanj 3 mesečno prijavo na Zavodu. Usposabljanje lahko traja od enega do treh mesecev, delodajalcu pa se povrnejo stroški, ki nastanejo v zvezi z vključitvijo, v višini od 221 do 487 EUR (odvisno od trajanja usposabljanja).

Podrobnejše informacije o teh in ostalih spodbudah v zvezi z zaposlovanjem (povračilih prispevkov, davčnih olajšavah, oprostitve,…) si lahko preberete na naši spletni strani http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi.

Seznanjamo vas tudi z razpisom Sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki je 16. 5. objavil drugo javno povabilo Mentorstvo za mlade. Delodajalcem (pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki,..) se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, mlajšo od 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.
Višina subvencije za zaposlitev: 5000 EUR, povrnitev stroškov zdravniškega pregleda 100 EUR, povračilo stroškov mentorja do 1.200 EUR.
Za več informacij kliknite tukaj.

Pripeti dokumenti
Javno povabilo – Prvi izziv 2014 Prenesi

Obvestilo o zapori ceste v soboto, 7. junija 2014

V SOBOTO, 7. JUNIJA 2014 ob 18:30 do 20:30 uri,

bo na področju Ljubljanske c. od križišča z Resljevo (pri gostišču Malva in blokih) do kopališča Otok (zapore bodo pri mostu čez potok Studena in mostu čez Krko ter pri gostišču Malva in na križišču med Ljubljansko in Resljevo ul.) izvedena slavnostna povorka pihalnih orkestrov, ki se bo v tem času formirala po Resljevi cesti. Zaradi lažje predvsem pa varnejše izvedbe povorke bo v tem času ta del Ljubljanske c v celoti zaprt za promet in promet po oz. vključevanje iz Resljeve ulice zelo oteženo.

Obvoz iz smeri Orehovec bo možen po Gorjupovi ul. iz smeri Oštrc pa preko Podbočja.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Pripeti dokumenti
Obvestilo o zapori ceste v soboto, 7. junija 2014 Prenesi

Javni razpis za ugodne krediti z garancijami Garancijske sheme Posavje

Za več informacij si prenesite dokumente s pomočjo spodnje povezave.

Pripeti dokumenti
Razpisna dokumentacija Podjetništvo 2014 Prenesi
Osebna izkaznica razpisa Podjetništvo Prenesi

Preklic prekuhavanja na vodovodnem sistemu Kostanjevica na Krki

Kostak d.d. obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni potrebo več prekuhavati.

POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA ČLANICE/ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Pozivamo vas k oddaji predlogov za člane OVK, ki jih bo občinska uprava sprejemala do vključno petka, 06.06.2014, do 11.00 ure.
Veljajo tudi poštne pošiljke, ki bodo tega dne oddane priporočeno na pošto.

Več informacij v priponki.

Pripeti dokumenti
POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOV OVK 2014 Prenesi