KONČNO OBVESTILO V ZVEZI S POZIVI ZA DOPOLNITEV VLOG V ZADEVI OPN SD3

Glede na nedavne razmere v državi v zvezi z razglašeno epidemijo, se je rok za oddajo dopolnitev vlog v zadevi OPN SD3 (v zvezi s pozivi, ki ste jih določeni prejeli na svoje naslove konec februarja 2020 in za katere je bil rok oddaje 30.03.2020), dvakrat podaljšal in sicer prvič do 15.04.2020 in drugič do 08.05.2020. In glede na to, da je bil preklic epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19), skladno z Odlokom Vlade RS, 30.05.2020 ob 19. uri, se rok za oddajo dopolnitev podaljša za 18 preostalih dni v mesecu marcu od razglasitve epidemije do roka oddaje dopolnitev, to je do 18.06.2020, kar je skrajni rok.

Občinska uprava
Občine Kostanjevica na Krki