Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki

Naslov:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki
Prvomajska cesta 3A
8310 Šentjernej

e-naslov: medobcinski.inspektorat@sentjernej.si

Zaposleni:

Nataša Rajak, inšpektorica – vodja inšpektorata in redarstva
e-naslov: natasa.rajak@sentjernej.si
telefon: 07 39 33 561

David Kostajnšek – višji občinski redar III
e-naslov: david.kostajnsek@sentjernej.si
telefon: 07 39 33 563

Uradne ure: 
Vsak ponedeljek in sredo na sedežu organa, na naslovu Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej, med 9.00 in 11.00.
Informacijske ure v prostorih Občine Kostanjevica na Krki: vsako drugo in četrto sredo v mesecu, od 14.30 do 16.30.
Informacijske ure v prostorih Občine Škocjan: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, od 12.30 do 14.30.
Informacijske ure v prostorih Občine Šmarješke Toplice: vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, od 14.30 do 16.30.

Občani lahko svoje prijave, pobude, pritožbe, sporočila in druge vloge podajo:

  • osebo na sedežu organa, po predhodnem dogovoru,
  • po elektronski pošti na naslov medobcinski.inspektorat@sentjernej.si,
  • po pošti na naslov Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej ali
  • po telefonu na telefonski številki: 07/393 35 61 in 07/393 35 63.

V skladu z drugim odstavkom 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Potrebno pa je opozoriti na določbo 4. točke prvega odstavka 38. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, kjer je določeno, da se z globo 500,00 eurov kaznuje posameznik, ki poda inšpekciji lažno prijavo.

Dokumente in priloge najdete v tabeli spodaj.

Pripeti dokumenti
Seznam uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah (2022) Prenesi
Prijava nepravilnosti medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu (obrazec) Prenesi
Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov stalne komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev občinskih redarkev, 2. del Prenesi
Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov stalne komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev občinskih redarkev, 1. del Prenesi
Sklep – MIR Prenesi