Obvestila

Nedelja, 18. februar 2018

  • Ob 11:00 uri je bila, v skladu z navodili, s strani volilnega odbora javljena volilna udeležba in sicer je do 11. ure glasovalo 37 volilnih upravičencev oz. 15,81%.
  • Ob 16:00 uri je bila s strani volilnega odbora javljena volilna udeležba in sicer je do 16. ure od 234 volilnih upravičencev glasovalo 96 oz. 41,03%.

Občinska volilna komisija ugotovila, da sta kandidata za člana občinskega sveta v 1 volilni enoti prejela naslednje število glasov, kar je neuradni izzid glasovanja na volišču:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Anton Jarkovič 110 74,32%
2 Franc Prpič 38 25,68%
Pripeti dokumenti
Javna objava seznama potrjenih kandidatur Prenesi
OBRLV2 – zbiranje podpor, ki se potrdi na UE Prenesi
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana Občinskega sveta v 1. volilni enoti (Avguštine, Dolšce in Ošrtc), ki bodo dne 18.02.2018 Prenesi
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev za neodvisno kandidaturo za nadomestne volitve člana Občinskega sveta pri večinskih volitvah Prenesi
Sklep o določitvi volišča v Občini Kostanjeica na Krki Prenesi
OBRLV9 – Kandidatura za čl. obč.svet – večinske Prenesi
OBRLV8 – soglasje kandidata za obč.svetnika Prenesi