NADZORNI ODBOR OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V MANDATU 2018-2022

Stanislav Matija Tomazin – predsednik
Ines Lipuš – namestnica predsednika
Mojmir Pustoslemšek – član
Tanja Štokar (KnK) – članica
Tanja Štokar (Orehovec) – članica

Datoteke 2022:

Datoteke 2021:

Datoteke 2020:

Datoteke 2019:

Datoteke: