Novosti pri pobiranju turistične in promocijske takse od 1. januarja 2019 dalje – obvestilo za lastnike nastanitvenih obratov

S 1. januarjem 2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Prav tako, v velikem številu občin pričnejo veljati nove višine turistične takse.

Na Skupnosti občin Slovenije so zbrali odprta vprašanja občin glede uveljavitve novosti in skupaj z občinami ter Ministrstvom za finance pripravili odgovore.

Odgovori se nanašajo tako na občine, kot na zavezance za pobiranje in odvajanje taks, torej nastanitvene obrate.

Pripeti dokumenti
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini KnK-sprejet 14.06.2018 Prenesi
Dopis sobodajalcem – turistična in promocijska taksa 2019 Prenesi