Slovenia Green Destination Silver - Kostanjevica na Krki

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI PREJELA SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2019 prvič  vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) in se tako vključila v proces pridobivanja znaka Slovenia Green Destination. Ob prvi presoji je prejela bronast znak Slovenia Green Destination. Letos smo ob ponovni presoji, za ohranitev znaka, znak ne samo ohranili, pač pa je ocenjevalec ocenil, da je viden napredek in trud za še bolj trajnostni razvoj turizma, zato so destinaciji Kostanjevica na Krki, na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma podelili znak Slovenia Green Destination SILVER. To nam dokazuje, da smo na pravi poti pri uvajanju trajnostnega razvoja turizma, za kar gre zahvala vsem občanom, ki predstavljate destinacijo in se trudite, da se gost počuti sprejeto in dobrodošlo.