Bližnjice: Kontakt / Uradne ure

O Občinski upravi

Občinska uprava je organizirana in deluje na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 55/2007), ki ga je občinski svet sprejel maja 2007.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo občinske uprave, neposredno pa jo vodi direktor občinske uprave.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne in organizacijsko-tehnične in administrativne naloge, kot enovit organ, na področju:

  • pravnih in upravnih zadev,
  • splošnih zadev,
  • gospodarske infrastrukture, urejanje prostora in varstva okolja,
  • družbenih dejavnosti,
  • javnih financ in proračuna ter gospodarskih dejavnosti,
  • inšpekcijskega nadzora.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Dokumenti:

Organigram Občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki

Konktaktni podatki

Naslov: Občinska uprava, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
Telefon: 07-49-87-275
Fax: 07-49-86-275
Elektronski naslov: obcina@kostanjevica.si

———-

Judita Lajkovič, direktorica občinske uprave
Telefon: 08-20-50-617
Mobilni telefon: 051-635-830
Elektronski naslov: judita.lajkovic@kostanjevica.si

Karla Gašpar, višja svetovalka I za javne finance in proračun ter gospodarske dejavnosti
Telefon: 08-20-50-618
Mobilni telefon: 051-635-832
Elektronski naslov: karla.gaspar@kostanjevica.si

Anita Krajnc, višja svetovalka I za družbene in gospodarske dejavnosti
Telefon: 08-20-50-619
Mobilni telefon: 051-635-833
Elektronski naslov: anita.krajnc@kostanjevica.si

Matej Kuhar, višji svetovalec III za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja
Telefon: 08-20-50-620
Mobilni telefon: 051-635-829
Elektronski naslov: matej.kuhar@kostanjevica.si

Marjana Krhin, tajnica
Telefon: 07-49-87-275
Mobilni telefon: 041-929-619
Elektronski naslov: marjana.krhin@kostanjevica.si

———-

Uradne ure:

Ponedeljek: od 08.00 – 11.00 in od 12.00 – 14.00 ure
Sreda: od 08.00 – 11.00 in od 12.00 – 16.00 ure
Petek: od 08.00 – 11.00 ure