OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 

Kontakt: 07 49 87 275    e-pošta: obcina@kostanjevica.si

Člani štaba

Poveljnik

Miro Drobnič

Namestnik poveljnika

Matija Planinc

Požarna varnost in poplave 

Gregor Jordan

Izvajanje zaščitnih ukrepov

Mitja Kvartuh

Organizacija reševanja

Alja Planinc

Prva pomoč

Damjana Njegač

Logistična podpora

Matjaž Hauptman

Administrativna pomoč

Judita Lajkovič

Načrti zaščite in reševanja 

Del Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 2.0  (september 2020) – Prenesi

2020

Del Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 1.0  (marec 2020) – Prenesi

2020

Načrt zaščite in reševanja ob potresih v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 3.0  (15.04.2015) – Prenesi

2015

Načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 1.0  (24.09.2014) – Prenesi

2014

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 2.1  (06.06.2014) – Prenesi

2014

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 2.0  (23.04.2014) – Prenesi

2014

Načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi v občini Kostanjevica na Krki, Verzija 2.0  (13.01.2014) – Prenesi

2014

 

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti občine Kostanjevica na Krki zaradi naravnih in drugih nesreč (10.10.2013)  – Prenesi

2013